Statsråder fordelt på departement

Om Fiskeri- og kystdepartementet (6000) (01.10.2004-01.01.2014)

Om Fiskeridepartementet (6000) (01.07.1946-30.09.2004)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Elisabeth Aspaker (H) 16.10.2013-31.12.2013
Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) 21.10.2009-15.10.2013
Helga Pedersen (Ap) 17.10.2005-20.10.2009
Svein Harald Ludvigsen (H) 19.10.2001-16.10.2005
Otto Gregussen (Ap) 17.03.2000-18.10.2001
Lars Peder Brekk (Sp) 21.01.2000-16.03.2000
Peter Jon Angelsen (Sp) 17.10.1997-20.01.2000
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) 25.10.1996-16.10.1997
Jan Henry T. Olsen (Ap) 04.09.1992-24.10.1996
Oddrunn Kristine Helene Pettersen (Ap) 03.11.1990-03.09.1992
Svein Magnus Munkejord (H) 16.10.1989-02.11.1990
Fungerende statsråd Gunhild Elise Øyangen (Ap) 10.10.1989-15.10.1989
Bjarne Andreas Mørk Eidem (Ap) 09.05.1986-09.10.1989
Eivind Kristofer Reiten (Sp) 04.10.1985-08.05.1986
Thor Listau (H) 08.06.1983-03.10.1985
Thor Listau (H) 14.10.1981-07.06.1983
Eivind Albin Andreas Bolle (Ap) 04.02.1981-13.10.1981
Eivind Albin Andreas Bolle (Ap) 15.01.1976-03.02.1981
Eivind Albin Andreas Bolle (Ap) 16.10.1973-14.01.1976
Trygve Jens Asbjørn Olsen (Sp) 18.10.1972-15.10.1973
Magnus Kristoffersen Andersen (Ap) 24.01.1972-17.10.1972
Knut Hoem (Ap) 17.03.1971-23.01.1972
Einar Hole Moxnes (Sp) 08.11.1968-16.03.1971
Konstituert statsråd Einar Hole Moxnes (Sp) 22.03.1968-07.11.1968
Oddmund Myklebust (Sp) 12.10.1965-07.11.1968
Magnus Kristoffersen Andersen (Ap) 25.09.1963-11.10.1965
Onar Selmer Onarheim (H) 28.08.1963-24.09.1963
Nils Kristian Lysø (Ap) 22.01.1955-27.08.1963
Peder Ragnar Holt (Ap) 19.11.1951-21.01.1955
Reidar Carlsen (Ap) 01.07.1946-18.11.1951