Statsråder fordelt på departement

Om Sosialdepartementet (36000) (01.01.2002-01.10.2004)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (KrF) 18.06.2004-30.09.2004
Ingjerd Schou (H) 01.01.2002-17.06.2004