Statsråder fordelt på departement

Om Departementet for utviklingshjelp (27000) (01.01.1984-31.12.1989)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Tom Vraalsen (Sp) 16.10.1989-30.12.1989
Brit Kirsti Kolle Grøndahl (Ap) 13.06.1988-15.10.1989
Gunvor «Vesla» Vetlesen (Ap) 09.05.1986-12.06.1988
Reidun Brusletten (KrF) 01.01.1984-08.05.1986