Statsråder fordelt på departement

Om Statsministerembetet (165) (07.06.1905-01.10.1939)

Om Statsrådsavdelingen i Christiania (165) (19.05.1814-31.12.1877)

Om Statsrådsavdelingen i Kristiania (165) (01.01.1878-06.06.1905)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Johan Nygaardsvold (Ap) 20.03.1935-01.10.1939
Johan Ludwig Mowinckel (V) 03.03.1933-19.03.1935
Jens Falentinsen Hundseid (Bp) 14.03.1932-02.03.1933
Fungerende statsminister Birger Braadland (Bp) 10.03.1932-13.03.1932
Fungerende statsminister Nils Trædal (Bp) 29.02.1932-09.03.1932
Fungerende statsminister Birger Braadland (Bp) 01.02.1932-28.02.1932
Peder Ludvik Kolstad (Bp) 12.05.1931-04.03.1932
Johan Ludwig Mowinckel (V) 15.02.1928-11.05.1931
Christopher Andersen Hornsrud (Ap) 28.01.1928-14.02.1928
Ivar Lykke (H) 05.03.1926-27.01.1928
Johan Ludwig Mowinckel (V) 25.07.1924-04.03.1926
Abraham Theodor Berge (FV) 30.05.1923-24.07.1924
Fungerende statsminister Christian Fredrik Michelet (H) 24.03.1923-29.05.1923
Otto Bahr Halvorsen (H) 06.03.1923-22.05.1923
Otto Albert Blehr (V) 22.06.1921-05.03.1923
Otto Bahr Halvorsen (H) 21.06.1920-21.06.1921
Aanon Gunerius Knudsen (V) 31.01.1913-20.06.1920
Jens Kristian Meinich Bratlie (H) 20.02.1912-30.01.1913
Wollert Konow (S.B.) (FV) 02.02.1910-19.02.1912
Aanon Gunerius Knudsen (V) 19.03.1908-01.02.1910
Jørgen Gunnarson Løvland (V) 23.10.1907-18.03.1908
Fungerende statsminister Sofus Anton Birger Arctander (V) 31.08.1905-22.09.1905
Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (V) 07.06.1905-22.10.1907
Statsminister Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (V) 11.03.1905-06.06.1905
Statsminister George Francis Hagerup (H) 22.10.1903-10.03.1905
Statsminister Otto Albert Blehr (V) 21.04.1902-21.10.1903
Statsminister Johannes Wilhelm Christian Steen (V) 17.02.1898-20.04.1902
Statsminister George Francis Hagerup (H) 14.10.1895-16.02.1898
Statsminister Emil Stang (H) 02.05.1893-13.10.1895
Statsminister Johannes Wilhelm Christian Steen (V) 06.03.1891-01.05.1893
Statsminister Emil Stang (H) 13.07.1889-05.03.1891
Statsminister Johan Sverdrup (V) 26.06.1884-12.07.1889
Statsminister Christian Homann Schweigaard 03.04.1884-25.06.1884
Konstituert statsminister Niels Mathias Rye 29.03.1884-02.04.1884
Konstituert statsminister Ole Andreas Bachke 11.03.1884-28.03.1884
Statsminister Christian August Selmer 11.10.1880-10.03.1884
Statsminister Frederik Stang 21.07.1873-03.10.1880
Førstestatsråd Frederik Stang 17.12.1861-20.07.1873
Førstestatsråd Hans Christian Petersen 04.12.1858-11.12.1861
Visekonge Karl IV 17.06.1856-21.06.1857
Fungerende stattholder Severin Løvenskiold 10.08.1855-16.06.1856
Førstestatsråd Jørgen Herman Vogt 05.01.1855-03.12.1858
Stattholder Severin Løvenskiold 27.02.1841-09.08.1855
Førstestatsråd Nicolai Johan Lohman Krog 17.12.1836-04.01.1855
Stattholder Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg 19.09.1836-26.08.1840
Visekonge Oskar I 17.06.1833-02.09.1833
Stattholder Baltzar Bogislaus von Platen 26.11.1827-05.12.1829
Stattholder Johan August Sandels 01.11.1824-25.11.1827
Visekonge Oskar I 11.04.1824-31.10.1824
Førstestatsråd Jonas Collett 01.07.1822-16.12.1836
Stattholder Johan August Sandels 18.10.1818-10.04.1824
Stattholder Carl Carlsson Mörner 20.08.1816-09.08.1818
Visekonge Karl III Johan 10.06.1816-15.07.1816
Førstestatsråd Matthias Otto Leth Sommerhielm 31.01.1815-30.06.1822
Stattholder Hans Henrik von Essen 11.11.1814-01.08.1816
Visekonge Karl III Johan 09.11.1814-16.11.1814
Førstestatsråd Marcus Gjøe Rosenkrantz 20.08.1814-10.11.1814
Førstestatsråd Frederik Gottschalk Haxthausen 19.05.1814-19.08.1814