Statsråder fordelt på departement

Om Sekretariatet for utviklingshjelpen (160) (17.06.1983-31.12.1983)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Reidun Brusletten (KrF) 17.06.1983-31.12.1983