Statsråder fordelt på departement

Om Lønns- og prisdepartementet (14000) (01.08.1955-07.05.1972)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Olav Gjærevoll (Ap) 17.03.1971-07.05.1972
Dagfinn Vårvik (Sp) 12.10.1965-16.03.1971
Idar Olav Norstrand (Ap) 20.01.1964-11.10.1965
Karl Trasti (Ap) 25.09.1963-19.01.1964
Ole Myrvoll (V) 28.08.1963-24.09.1963
Karl Trasti (Ap) 01.09.1962-27.08.1963
Gunnar Bøe (Ap) 09.04.1959-31.08.1962
Gunnar Bråthen (Ap) 01.08.1955-08.04.1959