Statsråder fordelt på departement

Om Provianteringsdepartementet (128) (22.08.1916-31.10.1922)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Statsråd Rasmus Olai Mortensen (V) 23.07.1921-31.10.1922
Ole Monsen Mjelde (V) 22.06.1921-22.07.1921
Johan Henrik Rye Holmboe (FV) 21.06.1920-21.06.1921
Haakon Martin Five (V) 20.02.1919-20.06.1920
Birger Stuevold-Hansen (V) 28.11.1917-19.02.1919
Oddmund Vik (V) 26.07.1916-27.11.1917