Statsråder fordelt på departement

Om 6. departement for krigsadministrasjonen (120) (01.10.1814-01.04.1815)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Diderik Hegermann 18.11.1814-31.03.1815
Diderik Hegermann 13.10.1814-03.11.1814