Statsråder fordelt på departement

Om 5te Departement [økonomisk forvaltning] (114) (02.03.1814-28.11.1814)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Carsten Tank Anker 02.03.1814-10.11.1814