Statsråder fordelt på departement

Om Olje- og energidepartementet (11000) (01.01.1978-31.12.1992)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Finn Kristensen (Ap) 03.11.1990-30.12.1992
Eivind Kristofer Reiten (Sp) 16.10.1989-02.11.1990
Arne Øien (Ap) 09.05.1986-15.10.1989
Kåre Gulbrand Kristiansen (KrF) 08.06.1983-08.05.1986
Vidkunn Hveding (H) 14.10.1981-07.06.1983
Arvid Helmer Johanson (Ap) 04.02.1981-13.10.1981
Arvid Helmer Johanson (Ap) 03.10.1980-03.02.1981
Bjartmar Alv Gjerde (Ap) 11.01.1978-02.10.1980