Statsråder fordelt på departement

Om Finans- og tolldepartementet (1000) (17.11.1818-31.12.1999)

Om Finansdepartementet (1000) (01.01.2000-)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Jan Tore Sanner (H) 24.01.2020-27.05.2020
Finansminister Siv Jensen (Frp) 16.10.2013-24.01.2020
Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) 21.10.2009-15.10.2013
Kristin Halvorsen (SV) 17.10.2005-20.10.2009
Per-Kristian Foss (H) 19.10.2001-16.10.2005
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) 17.03.2000-18.10.2001
Gudmund Restad (Sp) 17.10.1997-16.03.2000
Jens Stoltenberg (Ap) 25.10.1996-16.10.1997
Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) 03.11.1990-24.10.1996
Arne Skauge (H) 16.10.1989-02.11.1990
Gunnar Berge (Ap) 09.05.1986-15.10.1989
Arne Skauge (H) 25.04.1986-08.05.1986
Rolf Presthus (H) 08.06.1983-24.04.1986
Rolf Presthus (H) 14.10.1981-07.06.1983
Ulf Sand (Ap) 04.02.1981-13.10.1981
Ulf Sand (Ap) 08.10.1979-03.02.1981
Per Kleppe (Ap) 15.01.1976-07.10.1979
Per Kleppe (Ap) 16.10.1973-14.01.1976
Jon Ola Hauger Norbom (V) 18.10.1972-15.10.1973
Ragnar Karl Viktor Christiansen (Ap) 17.03.1971-17.10.1972
Ole Myrvoll (V) 12.10.1965-16.03.1971
Andreas Zeier Cappelen (Ap) 25.09.1963-11.10.1965
Dagfinn Vårvik (Sp) 28.08.1963-24.09.1963
Andreas Zeier Cappelen (Ap) 04.02.1963-27.08.1963
Konstituert statsråd Trygve Martin Bratteli (Ap) 05.01.1962-18.02.1962
Petter Jakob Bjerve (Ap) 23.04.1960-03.02.1963
Trygve Martin Bratteli (Ap) 28.12.1956-22.04.1960
Mons Lid (Ap) 22.01.1955-27.12.1956
Trygve Martin Bratteli (Ap) 19.11.1951-21.01.1955
Olav Meisdalshagen (Ap) 06.12.1947-18.11.1951
Erik Brofoss (Ap) 05.11.1945-05.12.1947
Gunnar Jahn (Uavh.) 25.06.1945-04.11.1945
Paul Ernst Wilhelm Hartmann (Uavh.) 20.03.1942-24.06.1945
Oscar Fredrik Torp (Ap) 02.02.1942-19.03.1942
Fungerende statsråd Paul Ernst Wilhelm Hartmann (Uavh.) 28.11.1941-01.02.1942
Oscar Fredrik Torp (Ap) 01.07.1939-27.11.1941
Kornelius Olai Bergsvik (Ap) 13.11.1936-30.06.1939
Adolf Indrebø (Ap) 20.03.1935-12.11.1936
Gunnar Jahn (V) 03.11.1934-19.03.1935
Per Berg Lund (V) 03.03.1933-02.11.1934
Jon Sundby (Bp) 14.03.1932-02.03.1933
Jon Sundby (Bp) 01.02.1932-13.03.1932
Peder Ludvik Kolstad (Bp) 12.05.1931-24.02.1932
Per Berg Lund (V) 15.02.1928-11.05.1931
Christopher Andersen Hornsrud (Ap) 28.01.1928-14.02.1928
Fredrik Ludvig Konow (FV) 05.03.1926-27.01.1928
Arnold Holmboe (V) 25.07.1924-04.03.1926
Abraham Theodor Berge (FV) 30.05.1923-24.07.1924
Abraham Theodor Berge (FV) 06.03.1923-29.05.1923
Otto Albert Blehr (V) 22.06.1921-05.03.1923
Edvard Hagerup Bull (H) 21.06.1920-21.06.1921
Konstituert statsråd Aanon Gunerius Knudsen (V) 12.12.1919-20.06.1920
Konstituert statsråd Otto Albert Blehr (V) 23.04.1915-15.07.1915
Anton Torkildsen Omholt (V) 31.01.1913-15.06.1920
Fredrik Ludvig Konow (FV) 20.02.1912-30.01.1913
Abraham Theodor Berge (FV) 02.02.1910-19.02.1912
Aanon Gunerius Knudsen (V) 19.03.1908-01.02.1910
Johan Magnus Halvorsen (MV) 23.10.1907-18.03.1908
Abraham Theodor Berge (V) 07.11.1906-22.10.1907
Edvard Hagerup Bull (H) 27.11.1905-06.11.1906
Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (V) 31.10.1905-26.11.1905
Aanon Gunerius Knudsen (V) 11.03.1905-30.10.1905
Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (V) 01.09.1904-10.03.1905
Birger Kildal (V) 22.10.1903-31.08.1904
Aanon Gunerius Knudsen (V) 01.06.1903-21.10.1903
Elias Sunde (V) 21.04.1902-31.05.1903
Elias Sunde (V) 01.06.1901-20.04.1902
Søren Tobias Årstad (V) 06.11.1900-31.05.1901
Georg August Thilesen (V) 01.05.1900-05.11.1900
Elias Sunde (V) 17.02.1898-30.04.1900
Birger Kildal (V) 01.11.1895-16.02.1898
Fredrik Stang Lund (V) 14.10.1895-31.10.1895
George Francis Hagerup (H) 31.07.1895-13.10.1895
Ole Andreas Furu (H) 02.05.1893-30.07.1895
Johannes Wilhelm Christian Steen (V) 06.03.1891-01.05.1893
Evald Rygh (H) 13.07.1889-05.03.1891
Olaj Johan Olsen (V) 08.07.1889-12.07.1889
Konstituert statsråd Edvard Hagerup Bull (V) 06.06.1889-07.07.1889
Peter Olrog Schjøtt (V) 01.05.1889-05.06.1889
Olaj Johan Olsen (V) 13.07.1888-30.04.1889
Konstituert statsråd Olaj Johan Olsen (V) 01.04.1888-31.05.1888
Baard Madsen Haugland (V) 26.06.1884-31.07.1888
Herman Johan Foss Reimers 04.04.1884-25.06.1884
Christian Homann Schweigaard 01.09.1883-02.04.1884
Henrik Laurentius Helliesen 01.09.1880-31.08.1883
Jens Holmboe 01.09.1879-31.08.1880
Henrik Laurentius Helliesen 15.10.1876-31.08.1879
Jens Holmboe 01.10.1875-14.10.1876
Henrik Laurentius Helliesen 21.07.1875-30.09.1875
Konstituert statsråd Jacob Aall 06.07.1875-20.07.1875
Henrik Laurentius Helliesen 05.06.1875-05.07.1875
Konstituert statsråd Jacob Aall 01.05.1875-04.06.1875
Henrik Laurentius Helliesen 15.04.1874-25.05.1875
August Christian Manthey 31.01.1874-14.04.1874
Henrik Laurentius Helliesen 01.07.1873-30.01.1874
August Christian Manthey 01.07.1872-30.06.1873
Henrik Laurentius Helliesen 30.09.1870-30.06.1872
August Christian Manthey 01.02.1870-29.09.1870
Erik Røring Møinichen 01.10.1869-31.01.1870
Henrik Laurentius Helliesen 01.10.1866-30.09.1869
Erik Røring Møinichen 01.10.1865-30.09.1866
Henrik Laurentius Helliesen 22.06.1863-30.09.1865
Otto Vincent Lange 01.09.1862-21.06.1863
Erik Røring Møinichen 01.09.1861-31.08.1862
Otto Vincent Lange 01.10.1859-11.08.1861
Erik Røring Møinichen 15.08.1858-30.09.1859
Otto Vincent Lange 01.08.1857-14.08.1858
Erik Røring Møinichen 01.06.1856-31.07.1857
Otto Vincent Lange 01.09.1855-31.05.1856
Jørgen Herman Vogt 01.07.1854-31.08.1855
Niels Andreas Thrap 01.03.1854-30.06.1854
Christian Zetlitz Bretteville 01.09.1853-28.02.1854
Jørgen Herman Vogt 15.08.1853-31.08.1853
Hans Riddervold 01.07.1853-14.08.1853
Jørgen Herman Vogt 01.09.1852-31.07.1853
Tilforordnet statsråd Niels Andreas Thrap 10.07.1852-19.09.1852
Christian Zetlitz Bretteville 30.04.1850-09.07.1852
Valentin Christian Wilhelm Sibbern 30.08.1849-29.04.1850
Jørgen Herman Vogt 01.07.1847-29.08.1849
Olaus Michael Schmidt 01.05.1846-30.06.1847
Jørgen Herman Vogt 17.12.1836-30.04.1846
Jonas Collett 01.01.1822-09.11.1836
Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg 01.11.1818-02.10.1822
Jonas Collett 01.10.1818-19.11.1818