Statsråder fordelt på departement

Om Arbeids- og sosialdepartementet (41000) (01.01.2014-)

Om Arbeidsdepartementet (41000) (01.01.2010-01.01.2014)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Torbjørn Røe Isaksen (H) 24.01.2020-27.05.2020
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) 16.12.2015-24.01.2020
Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) 16.10.2013-15.12.2015
Arbeidsminister Anniken Scharning Huitfeldt (Ap) 21.09.2012-15.10.2013
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) 01.01.2010-21.09.2012