Statsråder fordelt på departement

Om Barne- og familiedepartementet (18000) (01.01.1991-31.12.2005)

Om Barne- og familiedepartementet (18000) (03.05.2019-)

Om Barne- og likestillingsdepartementet (18000) (01.01.2006-31.12.2009)

Om Barne- og likestillingsdepartementet (18000) (01.04.2016-03.05.2019)

Om Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (18000) (01.01.2010-31.03.2016)

Om Familie- og forbrukerdepartementet (18000) (01.01.1990-31.12.1990)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Kjell Ingolf Ropstad (KrF) 22.01.2019-27.05.2020
Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) 17.01.2018-22.01.2019
Linda Cathrine Hofstad Helleland (H) 17.01.2018-22.01.2019
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) 16.10.2013-17.01.2018
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) 23.03.2012-15.10.2013
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Kristin Halvorsen (SV) 05.03.2012-23.03.2012
Konstituert Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland (tidl. Houg) (SV) 29.11.2010-20.03.2011
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Bjørlo Lysbakken (SV) 01.01.2010-05.03.2012
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Bjørlo Lysbakken (SV) 21.10.2009-31.12.2009
Anniken Scharning Huitfeldt (Ap) 29.02.2008-20.10.2009
Fungerende statsråd Trond Giske (Ap) 15.02.2008-28.02.2008
Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) 18.10.2007-14.02.2008
Karita Bekkemellem (tidl. Orheim) (Ap) 17.10.2005-17.10.2007
Laila Dåvøy (KrF) 19.10.2001-16.10.2005
Karita Bekkemellem (tidl. Orheim) (Ap) 17.03.2000-18.10.2001
Valgerd Svarstad Haugland (KrF) 17.10.1997-16.03.2000
Sylvia Kristin Brustad (Ap) 25.10.1996-16.10.1997
Kari Nordheim-Larsen (Ap) 24.12.1993-04.04.1994
Grete Anni Berget (Ap) 15.11.1991-24.11.1996
Matz Sandman (Ap) 03.11.1990-14.11.1991
Solveig Helene Sollie (KrF) 01.01.1990-02.11.1990