Statsråder fordelt på departement

Om Justis- og beredskapsdepartementet (13000) (01.01.2014-)

Om Justis- og politidepartementet (13000) (17.11.1818-01.01.2014)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Monica Mæland (H) 24.01.2020-27.05.2020
Jøran André Smedal Kallmyr (Frp) 29.03.2019-24.01.2020
Jon Georg Dale (Frp) 15.03.2019-29.03.2019
Tor Mikkel Wara (Frp) 22.01.2019-15.03.2019
Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) 22.01.2019-24.01.2020
Tor Mikkel Wara (Frp) 04.04.2018-22.01.2019
Per Sandberg (Frp) 20.03.2018-04.04.2018
Sylvi Listhaug (Frp) 17.01.2018-20.03.2018
Per-Willy Trudvang Amundsen (Frp) 20.12.2016-17.01.2018
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) 16.12.2015-17.01.2018
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) 16.10.2013-20.12.2016
Justisminister Grete Faremo (Ap) 11.11.2011-15.10.2013
Konstituert justisminister Grete Faremo (Ap) 01.01.2011-31.03.2011
Justisminister Knut Storberget (Ap) 17.10.2005-11.11.2011
Odd Einar Dørum (V) 19.10.2001-16.10.2005
Hanne Harlem (Ap) 17.03.2000-18.10.2001
Odd Einar Dørum (V) 15.03.1999-16.03.2000
Fungerende statsråd Dagfinn Høybråten (KrF) 18.02.1999-14.03.1999
Aud-Inger Aure (KrF) 17.10.1997-14.03.1999
Gerd Liv Valla (Ap) 04.02.1997-16.10.1997
Jørgen Hårek Kosmo (Ap) 10.01.1997-03.02.1997
Anne Holt (Ap) 25.10.1996-03.02.1997
Grete Faremo (Ap) 04.09.1992-24.10.1996
Kari Gjesteby (Ap) 03.11.1990-03.09.1992
Else Bugge Fougner (H) 16.10.1989-02.11.1990
Helen Marie Bøsterud (Ap) 09.05.1986-15.10.1989
Wenche Frogn Sellæg (H) 04.10.1985-08.05.1986
Mona Scobie Røkke (H) 08.06.1983-03.10.1985
Mona Scobie Røkke (H) 14.10.1981-07.06.1983
Bjørn Skau (Ap) 04.02.1981-13.10.1981
Oddvar Berrefjord (Ap) 03.10.1980-03.02.1981
Andreas Zeier Cappelen (Ap) 08.10.1979-02.10.1980
Inger Louise Valle (Ap) 15.01.1976-07.10.1979
Inger Louise Valle (Ap) 16.10.1973-14.01.1976
Petter Mørch Koren (KrF) 18.10.1972-15.10.1973
Oddvar Berrefjord (Ap) 17.03.1971-17.10.1972
Egil Endresen (H) 03.10.1970-16.03.1971
Elisabeth Schweigaard Selmer (H) 12.10.1965-02.10.1970
Oscar Christian Gundersen (Ap) 25.09.1963-11.10.1965
Petter Mørch Koren (KrF) 28.08.1963-24.09.1963
Jens Haugland (Ap) 01.11.1955-27.08.1963
Jens Christian Hauge (Ap) 22.01.1955-31.10.1955
Gustav Adolf Sjaastad (Ap) 15.06.1954-21.01.1955
Kai Birger Knudsen (Ap) 20.12.1952-14.06.1954
Konstituert statsråd Kai Birger Knudsen (Ap) 18.10.1952-19.12.1952
Oscar Christian Gundersen (Ap) 19.11.1951-19.12.1952
Oscar Christian Gundersen (Ap) 05.11.1945-18.11.1951
Johan Cappelen (H) 25.06.1945-04.11.1945
Terje Wold (Ap) 01.07.1939-24.06.1945
Trygve Halvdan Lie (Ap) 20.03.1935-30.06.1939
Arne Toralf Sunde (V) 03.03.1933-19.03.1935
Asbjørn Lindboe (Bp) 14.03.1932-02.03.1933
Asbjørn Lindboe (Bp) 12.05.1931-13.03.1932
Arne Toralf Sunde (V) 21.11.1930-11.05.1931
Haakon Martin Evjenth (V) 15.02.1928-20.11.1930
Cornelius Holmboe (Ap) 28.01.1928-14.02.1928
Knud Iversen Øyen (H) 26.07.1926-27.01.1928
Ingolf Elster Christensen (H) 05.03.1926-25.07.1927
Paal Olav Berg (V) 25.07.1924-04.03.1926
Christian Lange Rolfsen (H) 30.05.1923-24.07.1924
Fungerende statsråd Odd Sverressøn Klingenberg (H) 24.03.1923-29.05.1923
Otto Bahr Halvorsen (H) 06.03.1923-22.05.1923
Arnold Holmboe (V) 24.08.1922-05.03.1923
Olaf Amundsen (V) 22.06.1921-23.08.1922
Otto Bahr Halvorsen (H) 21.06.1920-21.06.1921
Otto Albert Blehr (V) 01.05.1917-20.06.1920
Andreas Tostrup Urbye (V) 26.07.1916-30.04.1917
Lars Kristian Abrahamsen (V) 31.01.1913-25.07.1916
Fredrik Stang (H) 20.02.1912-30.01.1913
Herman Carsten Johannes Scheel (H) 02.02.1910-19.02.1912
Johan Castberg (Ad) 19.03.1908-01.02.1910
Johan Olaf Bredal (DLP) 23.10.1907-18.03.1908
Harald Bothner (V) 27.11.1905-22.10.1907
Edvard Hagerup Bull (H) 07.06.1905-26.11.1905
Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (V) 11.03.1905-06.06.1905
George Francis Hagerup (H) 22.10.1903-10.03.1905
Søren Tobias Årstad (V) 21.04.1902-21.10.1903
Ole Anton Qvam (V) 06.11.1900-20.04.1902
Einar Løchen (V) 01.04.1899-05.11.1900
Ole Anton Qvam (V) 17.02.1898-31.03.1899
Harald Smedal (V) 01.08.1897-16.02.1898
George Francis Hagerup (H) 14.10.1895-31.07.1897
Ernst Motzfeldt (H) 01.07.1894-13.07.1894
George Francis Hagerup (H) 02.05.1893-30.06.1894
Ole Anton Qvam (V) 06.03.1891-01.05.1893
Ulrik Fredrik Christian Arneberg (H) 01.07.1890-05.03.1891
Ferdinand Nicolai Roll (H) 13.07.1889-30.06.1890
Walter Scott Dahl (V) 15.09.1888-12.07.1889
Olaj Johan Olsen (V) 28.08.1888-14.09.1888
Hans Georg Jacob Stang (V) 01.08.1888-27.08.1888
Walter Scott Dahl (V) 28.06.1888-31.07.1888
Hans Georg Jacob Stang (V) 01.11.1887-27.06.1888
Birger Kildal (V) 01.09.1887-31.10.1887
Aimar August Sørenssen (Uavh.) 26.06.1884-31.08.1887
Ludvig Mariboe Benjamin Aubert 03.04.1884-25.06.1884
Christian Homann Schweigaard 26.03.1884-02.04.1884
Christian Jensen 01.09.1883-25.03.1884
Jens Holmboe 01.09.1882-31.08.1883
Ole Andreas Bachke 01.11.1881-31.08.1882
Christian Homann Schweigaard 26.09.1881-31.10.1881
Tilforordnet statsråd Frederik Christian Stoud Platou 16.09.1881-25.09.1881
Christian Jensen 01.12.1880-15.09.1881
Ole Andreas Bachke 13.10.1879-10.10.1880
Niels Petersen Vogt 02.09.1879-12.10.1879
Johan Collett Falsen 01.08.1878-01.09.1879
Christian August Selmer 01.08.1877-31.07.1878
Johan Collett Falsen 01.10.1874-31.07.1877
Jens Holmboe 30.04.1874-30.09.1874
Konstituert statsråd Jacob Aall 08.01.1874-29.04.1874
Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl 31.08.1872-07.01.1874
Johan Collett Falsen 01.10.1871-30.08.1872
Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl 30.06.1870-30.09.1871
Johan Collett Falsen 01.02.1870-29.06.1870
August Christian Manthey 01.06.1869-31.01.1870
Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl 01.10.1867-31.05.1869
Erik Røring Møinichen 01.10.1866-30.09.1867
Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl 01.09.1864-30.09.1866
August Christian Manthey 01.09.1863-31.08.1864
Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl 17.12.1861-31.08.1863
Christian Birch-Reichenwald 01.09.1860-11.12.1861
August Christian Manthey 01.07.1859-31.08.1860
Hans Christian Petersen 01.09.1858-30.06.1859
Erik Røring Møinichen 31.10.1857-31.08.1858
Jørgen Herman Vogt 04.10.1857-30.10.1857
Tilforordnet statsråd Iver Steen Thomle 11.09.1857-02.10.1857
Erik Røring Møinichen 01.08.1857-10.09.1857
August Christian Manthey 01.09.1856-31.07.1857
Jørgen Herman Vogt 01.09.1855-31.08.1856
Hans Christian Petersen 01.07.1854-31.08.1855
Jørgen Herman Vogt 01.09.1853-30.06.1854
Hans Christian Petersen 01.06.1853-31.08.1853
Søren Anton Wilhelm Sørenssen 12.04.1853-27.06.1853
Tilforordnet statsråd Peder Carl Lasson 20.10.1852-11.04.1853
Søren Anton Wilhelm Sørenssen 20.09.1852-10.10.1852
Tilforordnet statsråd Peder Carl Lasson 10.07.1852-19.09.1852
Søren Anton Wilhelm Sørenssen 01.09.1851-09.07.1852
Hans Christian Petersen 01.09.1850-31.08.1851
Søren Anton Wilhelm Sørenssen 19.04.1848-31.08.1850
Olaus Michael Schmidt 01.07.1847-18.04.1848
Valentin Christian Wilhelm Sibbern 01.01.1846-31.03.1846
Hans Christian Petersen 01.04.1845-30.06.1847
Olaus Michael Schmidt 01.09.1843-31.03.1845
Valentin Christian Wilhelm Sibbern 01.09.1842-31.08.1843
Olaus Michael Schmidt 01.08.1839-31.08.1842
Valentin Christian Wilhelm Sibbern 01.07.1838-31.07.1839
Olaus Michael Schmidt 22.01.1838-30.06.1838
Poul Christian Holst 01.08.1837-21.01.1838
Andreas Arntzen 01.07.1837-13.12.1837
Valentin Christian Wilhelm Sibbern 01.06.1836-30.06.1837
Poul Christian Holst 01.08.1833-31.05.1836
Valentin Christian Wilhelm Sibbern 01.08.1832-31.07.1833
Poul Christian Holst 01.09.1827-31.07.1832
Jørgen Herman Vogt 01.09.1826-31.08.1827
Poul Christian Holst 01.09.1825-31.08.1826
Christian Adolph Diriks 01.03.1818-31.08.1825