Statssekretærene i Kjell Magne Bondeviks første regjering (17.10.1997-16.03.2000)


(Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Odd Jostein Sæter (f. 1948), KrF
For statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

17.10.1997-16.03.2000
Kari Husøy (f. 1952), KrF
For statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

17.10.1997-16.03.2000
Gunnar Husan (f. 1947), KrF
For statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

17.10.1997-16.03.2000
Jarle Skjørestad (f. 1957), Sp
For statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

17.10.1997-28.03.1999
Per Tore Woie (f. 1967), V
For statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

17.10.1997-16.03.2000
Åslaug Marie Haga (f. 1959), Sp
Utnevnt til statsråd 08.10.1999.

29.03.1999-07.10.1999
Helge Eide (f. 1964), KrF
For statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

18.10.1999-16.03.2000
Anna Kristine Jahr Røine (f. 1949), Sp
For statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

18.10.1999-16.03.2000
Tore Killingland (f. 1953), V
For statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF)

25.02.2000-16.03.2000

Utenriksdepartementet

Åslaug Marie Haga (f. 1959), Sp
Utenrikssaker

17.10.1997-28.03.1999
Janne Haaland Matlary (f. 1957), KrF
Utenrikssaker

06.11.1997-16.03.2000
Wegger Christian Strømmen (f. 1959), KrF
Utenrikssaker

12.02.1999-16.03.2000
Jarle Skjørestad (f. 1957), Sp
Utenrikssaker

29.03.1999-16.03.2000
Leiv Lunde (f. 1961), KrF
Utviklings- og menneskerettighetssaker

27.10.1997-16.03.2000

Finans- og tolldepartementet

Arne Synnes (f. 1940), KrF
For finansminister Gudmund Restad (Sp)

17.10.1997-14.10.1999
Brynjulf Moe (f. 1963), V
For finansminister Gudmund Restad (Sp)

05.12.1997-22.09.1998

Finansdepartementet

Endre Skjørestad (f. 1953), Sp
For finansminister Gudmund Restad (Sp)

17.10.1997-16.03.2000
Tori Hoven (f. 1962), V
Permittert 02.12.1997 - 23.09.1998

23.10.1997-16.03.2000
Reinert Andreas Leirvik (f. 1967), V
For finansminister Gudmund Restad (Sp)

17.01.2000-16.03.2000

Forsvarsdepartementet

Ommund Heggheim (f. 1943), KrF
For forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

29.10.1997-14.03.1999
Kjell Ingar Alvheim (f. 1944), V
For forsvarsminister Eldbjørg Løwer (V)

19.03.1999-16.03.2000

Justis- og politidepartementet

Åshild Anmarkrud (f. 1939), KrF
For justisminister Aud-Inger Aure (KrF)

17.10.1997-14.03.1999
Bjørn Johan Solbakken (f. 1944), KrF
28.11.1997-16.03.2000
Atle Hamar (f. 1964), V
For justisminister Odd Einar Dørum (V)

19.03.1999-16.03.2000

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Svein Helgesen (f. 1948), KrF
For kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun (KrF)

17.10.1997-16.03.2000
Marit Elisebet Totland (f. 1957), KrF
For kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun (KrF)

23.10.1997-16.03.2000

Landbruksdepartementet

Jan Erik Sundby (f. 1955), KrF
For landbruksminister Kåre Erling Gjønnes (KrF)

24.10.1997-16.03.2000

Samferdselsdepartementet

Torild Skogsholm (f. 1959), V
For samferdselsminister Odd Einar Dørum (V)

17.10.1997-14.03.1999
Svein-Ottar Sandal (f. 1951), KrF
For samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

22.03.1999-16.03.2000

Fiskeridepartementet

Johannes Martin Nakken (f. 1950), Sp
For fiskeriminister Peter Jon Angelsen (Sp)

23.10.1997-02.11.1999
Terje Lorentz Magnussen (f. 1947), Sp
For fiskeriminister Peter Jon Angelsen (Sp)

03.11.1999-20.01.2000
Kenneth Mikkelsen (f. 1966), Sp
For fiskeriminister Lars Peder Brekk (Sp)

04.02.2000-16.03.2000

Olje- og energidepartementet

Håkon Steinar Giil (f. 1943), Sp
For olje- og energiminister Marit Arnstad (Sp)

17.10.1997-28.01.1999
Erlend Trygve Grimstad (f. 1967), Sp
For olje- og energiminister Marit Arnstad (Sp)

01.02.1999-16.03.2000

Sosial- og helsedepartementet

Rita Ellen Hansen Roaldsen (f. 1956), Sp
Sosialsaker

23.10.1997-31.01.1999
Idar Magne Holme (f. 1951), KrF
Helsesaker

23.10.1997-16.03.2000
Steinulf Tungesvik (f. 1965), Sp
Sosialsaker

01.02.1999-16.03.2000

Barne- og familiedepartementet

Odd Anders With (f. 1955), KrF
For barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

27.10.1997-22.08.1999
Torunn Laupsa (f. 1946), KrF
For barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

23.08.1999-16.03.2000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kjell Ingar Alvheim (f. 1944), V
01.01.1998-14.03.1999
Helge Eide (f. 1964), KrF
22.03.1999-17.10.1999
Jostein Solberg (f. 1949), KrF
25.10.1999-16.03.2000

Kommunal- og regionaldepartementet

Johanne Elfrida Nilsen Gaup (f. 1950), Sp
23.10.1997-16.03.2000
Per N. Hagen (f. 1936), Sp
23.10.1997-16.03.2000
Per Olaf Lundteigen (f. 1953), Sp
For kommunalminister Odd Roger Enoksen (Sp)

12.05.1999-16.03.2000
Olav Ulleren (f. 1954), Sp
For kommunalminister Odd Roger Enoksen (Sp)

12.05.1999-16.03.2000

Miljøverndepartementet

Jesper Werdelin Simonsen (f. 1966), V
For miljøvernminister Guro Fjellanger (V)

27.10.1997-16.03.2000

Nærings- og handelsdepartementet

Harriet Elisabeth Berg (f. 1964), V
For næring- og handelsminister Lars Sponheim (V)

17.10.1997-16.03.2000
Odd Hellesnes (f. 1937), V
For næring- og handelsminister Lars Sponheim (V)

27.10.1997-12.04.1999
Hans Tormod Antonsen (f. 1965), V
For næring- og handelsminister Lars Sponheim (V)

23.04.1999-16.03.2000

Planleggings- og samordningsdepartementet

Kjell Ingar Alvheim (f. 1944), V
For arbeids- og administrasjonsminster Eldbjørg Løwer (V)

17.10.1997-31.12.1997

Kulturdepartementet

Ivar Egeberg (f. 1950), Sp
For kulturminister Anne Enger Lahnstein (Sp)

17.10.1997-16.07.1998
Per Kristian Skulberg (f. 1951), Sp
17.07.1998-16.03.2000