Statssekretærene i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering (03.11.1990-24.10.1996)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Per Arne Bjerke (f. 1952)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

03.11.1990-29.04.1992
Bjørn Skogstad Aamo (f. 1946)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

03.11.1990-04.03.1993
Sigrun Helene «Lene» Løken (f. 1947)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

09.11.1990-09.01.1992
Ole Berrefjord (f. 1948)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

12.11.1990-22.12.1994
Gerd Liv Valla (f. 1948)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

10.01.1992-20.01.1994
Svein Roald Hansen (f. 1949)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

10.01.1992-03.08.1995
Øystein Singsaas (f. 1945)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

08.06.1992-24.10.1996
Norvald Mo (f. 1953)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

21.01.1994-24.10.1996
Morten Wetland (f. 1951)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

23.12.1994-24.10.1996
Martin Arvid Kolberg (f. 1949)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

13.07.1995-24.10.1996

Utenriksdepartementet

Helga Maria Hernes (f. 1938)
Utenrikssaker

09.11.1990-13.06.1993
Jan Laurits Egeland (f. 1957)
Utenrikssaker. Permittert 01.05.1993 - 15.06.1993

14.02.1992-24.10.1996
Siri Bjerke (f. 1958)
Utenrikssaker

14.06.1993-24.10.1996
Jon Ivar Nålsund (f. 1942)
Handels- og skipsfartssaker

03.11.1990-14.10.1993
Einar Risa (f. 1944)
Bistandssaker

09.11.1990-19.09.1991
Helge Kringstad (f. 1943)
Bistandssaker

23.09.1991-03.09.1991
Asbjørn Mathisen (f. 1942)
Bistandssaker

20.09.1992-24.10.1996
Marianne van den Houten Andreassen (f. 1961)
Handelssaker

15.10.1993-23.06.1994
Even Aas (f. 1961)
Handels- og skipsfartssaker

24.06.1994-24.10.1996

Finans- og tolldepartementet

Svein Harald Øygard (f. 1960)
For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)

03.11.1990-30.12.1994
Jan Aaboen (f. 1944)
For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)

14.01.1991-18.08.1994
Marianne van den Houten Andreassen (f. 1961)
For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)

19.08.1994-24.10.1996
Ottar Brage Guttelvik (f. 1953)
For finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap)

01.02.1995-24.10.1996

Forsvarsdepartementet

Elsa Lisbeth Eriksen (f. 1942)
13.11.1990-04.11.1993
Sigve Brekke (f. 1959)
Permittert fra 23.02.1993

08.11.1993-22.03.1996
Inger Johanne Hovengen (f. 1956)
For forsvarsminister Jørgen Kosmo (Ap)

03.05.1996-24.10.1996

Justis- og politidepartementet

Tore-Jarl Christensen (f. 1934)
For justisminister Kari Gjesteby (Ap)

16.11.1990-03.09.1992
Ingeborg Moen Borgerud (f. 1949)
For justisminister Grete Faremo (Ap)

18.09.1992-24.10.1996
Nils Asbjørn Engstad (f. 1959)
For justisminister Grete Faremo (Ap)

28.06.1993-24.02.1994
Øystein Mæland (f. 1960)
For justisminister Grete Faremo (Ap)

01.05.1994-24.10.1996

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Randi Øverland (f. 1952)
For kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes (Ap)

01.01.1991-09.02.1995
Kari Paulsrud (f. 1957)
For kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes (Ap)

07.01.1994-21.12.1995
Astrid Søgnen (f. 1951)
10.02.1995-24.10.1996
Magnus Midtbø (f. 1942)
For kirke-, utdannings- og forskningsminister Reidar Sandal (Ap)

23.02.1996-24.10.1996

Utdannings- og forskningsdepartementet

Randi Øverland (f. 1952)
09.11.1990-31.12.1990

Landbruksdepartementet

Terje Hallstein Risholm (f. 1949)
For landbruksminister Gunhild Elise Øyangen (Ap)

03.11.1990-28.02.1992
Ottar Befring (f. 1939)
For landbruksminister Gunhild Elise Øyangen (Ap)

01.03.1992-24.10.1996

Samferdselsdepartementet

Åshild Marianne Bendiktsen (f. 1945)
For samferdselsminister Kjell Olav Opseth (Ap)

08.11.1990-30.12.1991
Anne Karin Saus (f. 1944)
For samferdselsminister Kjell Olav Opseth (Ap)

01.01.1992-30.01.1994
Gisle Handeland (f. 1943)
For samferdselsminister Kjell Olav Opseth (Ap)

31.01.1994-02.03.1995
Torstein Rudihagen (f. 1951)
For samferdselsminister Kjell Olav Opseth (Ap)

03.03.1995-24.10.1996

Fiskeridepartementet

Per Alf Andersen (f. 1948)
For fiskeriminister Oddrun Kristine Helene Pettersen (Ap)

03.11.1990-03.09.1992
Ottar Inge Kaldhol (f. 1946)
For fiskeriminister Jan Henry T. Olsen (Ap)

21.09.1992-06.01.1994
Otto Gregussen (f. 1956)
For fiskeriminister Jan Henry T. Olsen (Ap)

07.01.1994-22.03.1996
Jan Petter Rasmussen (f. 1947)
For fiskeriminister Jan Henry T. Olsen (Ap)

15.03.1996-24.10.1996

Olje- og energidepartementet

Anne-Grete Ellingsen (f. 1953)
For olje- og energiminister Finn Kristensen (Ap)

17.12.1990-30.01.1992
Gunnar Myrvang (f. 1950)
31.01.1992-31.12.1992

Nærings- og energidepartementet

Gunnar Myrvang (f. 1950)
01.01.1993-28.09.1995
Anne Breiby (f. 1956)
01.01.1993-30.12.1995
Odd Erik Hansgaard (f. 1949)
For nærings- og energiminister Jens Stoltenberg (Ap)

17.11.1995-24.10.1996
Mary Synnøve Kvidal (f. 1943)
For nærings- og energiminister Jens Stoltenberg (Ap)

01.01.1996-24.10.1996

Sosial- og helsedepartementet

Ellen Strengehagen (f. 1940)
For helseminister Werner Christie (Ap)

21.09.1992-21.12.1995
Ole Jacob Frich (f. 1954)
Sosialsaker

27.11.1992-01.08.1996
Kari Paulsrud (f. 1957)
Helsesaker

22.12.1995-24.10.1996
Finn Grønseth (f. 1951)
16.08.1996-24.10.1996

Sosialdepartementet

Bjørn Martin Aasen (f. 1944)
For sosialminister Tove Veierød (Ap)

09.11.1990-03.09.1992
Dag Terje Andersen (f. 1957)
Sosialsaker

11.09.1992-14.11.1992

Barne- og familiedepartementet

Ann-Rigmor Lauritsen (f. 1946)
19.11.1990-12.12.1991
Stig Erik Fossum (f. 1956)
For barne- og familieminister Grete Anni Berget (Ap)

01.01.1992-23.06.1994
Ingunn Yssen (f. 1961)
For barne- og familieminister Grete Anni Berget (Ap)

24.06.1994-24.10.1996

Administrasjonsdepartementet

Einar Evensen (f. 1948)
For arbeids- og administrasjonsminister/ administrasjonsminister Oddny Aleksandersen (Ap)

18.09.1992-06.10.1993
Anne-Lise Hilmen (f. 1941)
For administrasjonsminister Nils Olav Totland (Ap)

19.10.1993-24.10.1996

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Harald Rensvik (f. 1946)
For arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand Gerhardsen (Ap)

16.11.1990-03.09.1992

Kirke- og kulturdepartementet

Anne Margrethe Tellefsen (f. 1943)
Kultursaker

26.11.1990-31.12.1990

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Erik Orskaug (f. 1956)
For kommunalminister/ kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge (Ap)

11.09.1992-24.10.1996
Oddny Annie Bang (f. 1939)
For kommunalminister/ kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge (Ap)

29.09.1992-18.05.1995
Karin Kjølmoen (f. 1946)
For kommunalminister/ kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge (Ap)

11.10.1995-24.10.1996

Kommunaldepartementet

Solveig Torsvik (f. 1954)
For kommunalminister Kjell Borgen (Ap)

03.11.1990-03.09.1992

Miljøverndepartementet

Jens Stoltenberg (f. 1959)
For miljøvernminister Thorbjørn Berntsen (Ap)

12.11.1990-21.11.1991
Børre Pettersen (f. 1945)
For miljøvernminister Thorbjørn Berntsen (Ap)

22.11.1990-08.09.1994
Bernt Øgrim Bull (f. 1946)
For miljøvernminister Thorbjørn Berntsen (Ap)

09.09.1994-24.10.1996

Næringsdepartementet

Stein Reegård (f. 1951)
For næringsminister Ole Knapp (Ap)

26.11.1990-14.11.1991
Anne Breiby (f. 1956)
Permittert 04.09.1992 - 11.09.1992

21.11.1991-30.12.1992

Kulturdepartementet

Anne Margrethe Tellefsen (f. 1943)
For kulturminister Åse Kleveland (Ap)

01.01.1991-09.01.1992
Sigrun Helene «Lene» Løken (f. 1947)
For kulturminister Åse Kleveland (Ap)

10.01.1992-29.09.1993
Ole-Jørgen Johannessen (f. 1942)
For kulturminister Åse Kleveland (Ap)

04.10.1993-17.11.1994
Irene Valstad (f. 1946)
For kulturminister Åse Kleveland (Ap)

18.11.1994-19.10.1996
Stig Erik Fossum (f. 1956)
For kulturminister Åse Kleveland (Ap)

21.10.1996-24.10.1996