Statssekretærene i Gro Harlem Brundtlands andre regjering (09.05.1986-15.10.1989)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Theodor Harald Hanisch (f. 1947)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

09.05.1986-15.10.1989
Torstein Moland (f. 1945)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

09.05.1986-15.10.1989
Eldrid Nordbø (f. 1942)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

20.05.1986-15.10.1989
Arne Strand (f. 1944)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

19.01.1987-15.10.1989

Utenriksdepartementet

Kari Gjesteby (f. 1947)
Utenrikssaker

21.05.1986-17.05.1988
Helga Maria Hernes (f. 1938)
Utenrikssaker

18.05.1988-15.10.1989
Asbjørn Eikeland (f. 1938)
Handels- og skipsfartssaker

01.01.1988-15.10.1989

Finans- og tolldepartementet

Bjørn Skogstad Aamo (f. 1946)
For finansminister Gunnar Berge (Ap)

09.05.1986-15.10.1989

Forsvarsdepartementet

Arne Karstad (f. 1942)
For forsvarsminister Johan Jørgen Holst (Ap)

16.05.1986-25.08.1988
Lasse Sigurd Seim (f. 1943)
For forsvarsminister Johan Jørgen Holst (Ap)

05.09.1988-15.10.1989

Justis- og politidepartementet

Christian Hambro (f. 1946)
For justisminister Helen Marie Bøsterud (Ap)

09.05.1986-04.09.1986
Tore-Jarl Christensen (f. 1934)
For justisminister Helen Marie Bøsterud (Ap)

05.09.1986-15.10.1989

Kirke- og undervisningsdepartementet

Harald Bekken (f. 1942)
For kirke- og undervisningsminister Kirsti Kolle Grøndahl (Ap)

09.05.1986-15.10.1987
Johan Solheim (f. 1942)
14.10.1987-15.10.1989

Kultur- og vitenskapsdepartementet

Tove Veierød (f. 1940)
For kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke (Ap)

14.05.1986-30.05.1988
Hanna Marit Jahr (tidl. Odden) (f. 1939)
For kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke (Ap)

30.05.1988-15.10.1989

Landbruksdepartementet

Ola Skjølaas (f. 1941)
For landbruksminister Gunhild Elise Øyangen (Ap)

16.05.1986-09.04.1987
Terje Hallstein Risholm (f. 1949)
For landbruksminister Gunhild Elise Øyangen (Ap)

10.04.1987-15.10.1989

Samferdselsdepartementet

Åshild Marianne Bendiktsen (f. 1945)
For samferdselsminister Kjell Borgen (Ap)

09.05.1986-21.02.1988
Bjørg Simonsen (f. 1937)
22.02.1988-15.10.1989

Fiskeridepartementet

Asbjørn Rasch (f. 1942)
16.05.1986-15.10.1989

Olje- og energidepartementet

Astrid Marie Nistad (f. 1938)
For olje- og energiminister Arne Øien (Ap)

21.05.1986-28.09.1989

Sosialdepartementet

Bjørn Martin Aasen (f. 1944)
For sosialminister Tove Strand Gerhardsen (Ap)

09.05.1986-13.11.1987
Emil Hans Hansen (f. 1950)
For sosialminister Tove Strand Gerhardsen (Ap)

13.11.1987-15.10.1989
Alf E Jakobsen (f. 1952)
For sosialminister Tove Strand Gerhardsen (Ap)

17.10.1988-15.10.1989

Departementet for handel og skipsfart

Karin Stoltenberg (f. 1931)
For handel- og skipsfartsminister Kurt Mosbakk (Ap)

16.05.1986-31.12.1987

Departementet for utviklingshjelp

Hans Christian Bugge (f. 1942)
For bistandsminister Vesla (Gunvor) Vetlesen (Ap)

09.05.1986-16.06.1987
Arne Arnesen (f. 1928)
27.07.1987-15.10.1989

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Stein Reegård (f. 1951)
09.05.1986-15.10.1989

Industridepartementet

Kari Blegen (f. 1942)
For industriminister/ næringsminister Finn Kristensen (Ap)

16.05.1986-30.12.1987

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Einfrid Daghild Halvorsen (f. 1937)
09.05.1986-23.07.1987
Margot Kvalvik Sæter (f. 1944)
For kommunal- og arbeidsminister William Engseth (Ap)

07.08.1987-10.03.1988
Lucie Paus Falck (f. 1938)
11.03.1988-15.10.1989

Miljøverndepartementet

Frede Cappelen (f. 1943)
For miljøvernminister Sissel Rønbeck (Ap)

09.05.1986-04.04.1988
Tone Bratteli (f. 1948)
For miljøvernminister Sissel Rønbeck (Ap)

05.04.1988-15.10.1989

Næringsdepartementet

Per Øystein Grimstad (f. 1934)
For industriminister/ næringsminister Finn Kristensen (Ap)

09.05.1986-21.04.1988
Karin Stoltenberg (f. 1931)
For industriminister/ næringsminister Finn Kristensen (Ap)

01.01.1988-15.10.1989
Jon Ivar Nålsund (f. 1942)
For industriminister/ næringsminister Finn Kristensen (Ap)

22.04.1988-15.10.1989