Statssekretærene i Gro Harlem Brundtlands første regjering (04.02.1981-13.10.1981)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Arne Øien (f. 1928)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

04.02.1981-13.10.1981
Olav Bucher-Johannessen (f. 1926)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

04.02.1981-13.10.1981
Wiktor Asbjørn Martinsen (f. 1938)
For statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Utenriksdepartementet

Johan Jørgen Holst (f. 1937)
For utenriksminister Knut Olav Frydenlund (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Finans- og tolldepartementet

Tove Strand Gerhardsen (f. 1946)
For finansminister Ulf Sand (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Forsvarsdepartementet

Bjørn Rochmann Bruland (f. 1926)
For forsvarsminister Thorvald Stoltenberg (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Justis- og politidepartementet

Thor-Erik Johansen (f. 1949)
For justisminister Bjørn Skau (Ap)

04.02.1981-08.05.1981
Hans Bendiksby (f. 1941)
For justisminister Bjørn Skau (Ap)

12.06.1981-13.10.1981

Kirke- og undervisningsdepartementet

Grete Knudsen (f. 1940)
For kirke- og undervisningsminister Einar Førde (Ap)

04.02.1981-13.10.1981
Halvdan Skard (f. 1939)
For kirke- og undervisningsminister Einar Førde (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Landbruksdepartementet

Ola Skjølaas (f. 1941)
For landbruksminister Oskar Ingemann Øksnes (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Samferdselsdepartementet

Sverre Pettersen (f. 1921)
For samferdselsminister Ronald Joseph Bye (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Fiskeridepartementet

Ivan Kristoffersen (f. 1931)
For fiskeriminister Eivind Bolle (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Olje- og energidepartementet

Harald Norvik (f. 1946)
For olje- og energiminister Arvid Helmer Johanson (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Sosialdepartementet

Helen Marie Bøsterud (f. 1940)
For sosialminister Arne Nilsen (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Departementet for handel og skipsfart

Per Martin Ølberg (f. 1933)
For handel- og skipsfartsminister Kari Gjesteby (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Per Halvdan Brannsten (f. 1944)
For forbruker- og administrasjonsminister Sissel Rønbeck (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Industridepartementet

Trygve Tamburstuen (f. 1946)
For industriminister Finn Kristensen (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Birger Schjølberg (f. 1941)
For kommunal- og arbeidsminister Harriet Andreassen (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Miljøverndepartementet

Inger Astrid Pedersen (f. 1936)
For miljøvernminister Rolf Arthur Hansen (Ap)

04.02.1981-13.10.1981

Planleggingssekretariatet

Gudmund Hernes (f. 1941)
For statsråd i planleggingssekretariatet Per Kleppe (Ap)

04.02.1981-13.10.1981