Statssekretærene i Odvar Nordlis regjering (15.01.1976-03.02.1981)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Oluf Fuglerud (f. 1924)
For statsminister Odvar Nordli (Ap)

15.01.1976-26.06.1976
Eskild Jensen (f. 1925)
For statsminister Odvar Nordli (Ap)

15.01.1976-23.01.1980
Kjell Thorbjørn Kristensen (f. 1927)
For statsminister Odvar Nordli (Ap)

15.01.1976-03.02.1981
Paul Øistein Engstad (f. 1926)
For statsminister Odvar Nordli (Ap)

28.06.1976-23.01.1980
Olav Bucher-Johannessen (f. 1926)
For statsminister Odvar Nordli (Ap)

25.01.1980-03.02.1981
Per Kjell Vassbotn (f. 1941)
For statsminister Odvar Nordli (Ap)

25.01.1980-03.02.1981

Utenriksdepartementet

Johan Jørgen Holst (f. 1937)
For utenriksminister Knut Olav Frydenlund (Ap)

15.10.1979-03.02.1981
Thorvald Stoltenberg (f. 1931)
Utnevnt til statsråd 08.10.1979

15.01.1976-07.10.1979

Finans- og tolldepartementet

Bjørn Skogstad Aamo (f. 1946)
For finansminister Per Kleppe (Ap)

15.01.1976-24.02.1979
Tormod Hermansen (f. 1940)
For finansminister Per Kleppe (Ap)

08.03.1979-07.10.1979
Kari Gjesteby (f. 1947)
For finansminister Ulf Sand (Ap)

17.10.1979-03.02.1981

Forsvarsdepartementet

Johan Jørgen Holst (f. 1937)
For forsvarsminister Rolf Arthur Hansen (Ap)

28.01.1976-07.10.1979
Bjørn Rochmann Bruland (f. 1926)
For forsvarsminister Thorvald Stoltenberg (Ap)

15.10.1979-03.02.1981

Justis- og politidepartementet

Kai Ekanger (f. 1929)
For justisminister Inger Louise Valle (Ap)

15.01.1976-07.10.1979
Thor-Erik Johansen (f. 1949)
25.01.1980-03.02.1981

Kirke- og undervisningsdepartementet

Kari Gjesteby (f. 1947)
For kirke- og undervisningsminister Kjølv Egeland (Ap)

23.01.1976-26.01.1978
Halvdan Skard (f. 1939)
For kirke- og undervisningsminister Kjølv Egeland (Ap)

10.02.1976-07.10.1979
Rolf Lasse Lund (f. 1946)
For kirke- og undervisningsminister Kjølv Egeland (Ap)

30.01.1978-07.10.1979
Halvdan Skard (f. 1939)
For kirke- og undervisningsminister Einar Førde (Ap)

12.10.1979-03.02.1981
Grete Knudsen (f. 1940)
For kirke- og undervisningsminister Einar Førde (Ap)

17.10.1979-03.02.1981

Landbruksdepartementet

Ole Klemet Sara (f. 1936)
For landbruksminister Oskar Ingemann Øksnes (Ap)

15.01.1976-03.06.1979
Ola Skjølaas (f. 1941)
For landbruksminister Oskar Ingemann Øksnes (Ap)

02.06.1979-03.02.1981

Samferdselsdepartementet

Bjørn Flage Pettersen (f. 1934)
For samferdselsminister Ragnar Karl Viktor Christiansen (Ap)

15.01.1976-30.12.1977
Annfinn Lund (f. 1926)
For samferdselsminister Asbjørn Reidar Jordahl (Ap)

11.01.1978-07.10.1979
Svein Aasmundstad (f. 1935)
For samferdselsminister Ronald Joseph Bye (Ap)

15.10.1979-30.08.1980
Sverre Pettersen (f. 1921)
For samferdselsminister Ronald Joseph Bye (Ap)

01.09.1980-03.02.1981

Fiskeridepartementet

Birger Larsen (f. 1940)
For fiskeriminister Eivind Bolle (Ap)

15.01.1976-12.01.1978
Roald Vaage (f. 1944)
For fiskeriminister Eivind Bolle (Ap)

01.02.1978-13.10.1979
Ivan Kristoffersen (f. 1931)
For fiskeriminister Eivind Bolle (Ap)

26.11.1980-03.02.1981

Olje- og energidepartementet

Trygve Tamburstuen (f. 1946)
For olje- og energiminister Bjartmar Gjerde (Ap)

23.01.1978-11.10.1979
Harald Norvik (f. 1946)
12.10.1979-03.02.1981

Sosialdepartementet

Kjell Knudsen (f. 1931)
For sosialminister Ruth Anlaug Ryste (Ap)

15.01.1976-23.09.1977
Per Nyhus (f. 1927)
For sosialminister Ruth Anlaug Ryste (Ap)

23.01.1978-07.10.1979
Berit Haldorsen (f. 1932)
For sosialminister Arne Nilsen (Ap)

12.10.1979-31.03.1980
Helen Marie Bøsterud (f. 1940)
For sosialminister Arne Nilsen (Ap)

21.04.1980-03.02.1981

Departementet for handel og skipsfart

Per Martin Ølberg (f. 1933)
For handel- og skipsfartsminister Hallvard Bakke (Ap)

22.02.1976-07.10.1979
Per Martin Ølberg (f. 1933)
For handel- og skipsfartsminister Reiulf Steen (Ap)

12.10.1979-03.02.1981

Departementet for industri og håndverk

Lars Uno Thulin (f. 1939)
For industri- og håndtverksminister Bjartmar Gjerde (Ap)

15.01.1976-04.11.1977

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Ulf Sand (f. 1938)
15.01.1976-08.10.1979
Øistein Gulbrandsen (f. 1943)
For forbruker- og administrasjonsminister Kirsten Emilie Myklevoll (Ap)

23.01.1978-07.10.1979
Per Halvdan Brannsten (f. 1944)
For forbruker- og administrasjonsminister Sissel Rønbeck (Ap)

19.10.1979-03.02.1981

Industridepartementet

Reidar Engell Olsen (f. 1933)
15.01.1976-07.10.1979
Trygve Tamburstuen (f. 1946)
For industriminister Lars Mauritz Skytøen (Ap)

12.10.1979-03.02.1981

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Annfinn Lund (f. 1926)
For kommunal- og arbeidsminister Leif Jørgen Aune (Ap)

15.01.1976-10.01.1978
Berit Haldorsen (f. 1932)
For kommunal- og arbeidsminister Arne Nilsen (Ap)

23.01.1978-07.10.1979
Tom Veierød (f. 1937)
For kommunal- og arbeidsminister Inger Louise Valle (Ap)

01.11.1979-02.10.1980
Birger Schjølberg (f. 1941)
For kommunal- og arbeidsminister Harriet Andreassen (Ap)

20.10.1980-03.02.1981

Miljøverndepartementet

Tore-Jarl Christensen (f. 1934)
For miljøvernminister Gro Harlem Brundtland (Ap)

15.01.1976-07.10.1979
Inger Astrid Pedersen (f. 1936)
For miljøvernminister Rolf Arthur Hansen (Ap)

24.10.1979-03.02.1981

Planleggingssekretariatet

Gudmund Hernes (f. 1941)
For statsråd i planleggingssekretariatet Per Kleppe (Ap)

14.01.1980-03.02.1981

Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker

Arne Treholt (f. 1942)
10.03.1976-31.12.1978