Statssekretærene i Lars Korvalds regjering (18.10.1972-15.10.1973)


(Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Kjell Magne Bondevik (f. 1947), KrF
For statsminister Lars Korvald (KrF)

23.10.1972-05.08.1973
Per Høybråten (f. 1932), KrF
For statsminister Lars Korvald (KrF)

30.10.1972-06.09.1973
Harald Synnes (f. 1931), KrF
For statsminister Lars Korvald (KrF)

31.10.1972-18.08.1973
Oluf Arntsen (f. 1941), KrF
For statsminister Lars Korvald (KrF)

13.08.1973-15.10.1973

Utenriksdepartementet

Tormod Petter Svennevig (f. 1929), Sp
For utenriksminister Dagfinn Vårvik (Sp)

30.10.1972-15.10.1973

Finans- og tolldepartementet

Håvard Alstadheim (f. 1936), V
For finansminister Jon Ola Hauger Norbom (V)

27.10.1972-15.10.1973

Forsvarsdepartementet

Bjørn Humberset (f. 1942), V
For forsvarsminister Johan Kleppe (V)

29.11.1972-15.10.1973

Kirke- og undervisningsdepartementet

Gunnar Johan Stålsett (f. 1935), Sp
For kirke- og undervisningsminister Anton Skulberg (Sp)

24.10.1972-15.10.1973

Landbruksdepartementet

Arnvid Førde (f. 1919), Sp
For landbruksminister Einar Hole Moxnes (Sp)

25.10.1972-15.10.1973

Samferdselsdepartementet

Per Magnar Arnstad (f. 1937), Sp
For samferdselsminister John Austrheim (Sp)

30.10.1972-15.10.1973

Fiskeridepartementet

Knut Vartdal (f. 1940), Sp
For fiskeriminister Trygve Jens Asbjørn Olsen (Sp)

02.11.1972-01.07.1973
Odd Steinsbø (f. 1941), Sp
For fiskeriminister Trygve Jens Asbjørn Olsen (Sp)

02.07.1973-15.10.1973

Sosialdepartementet

Kjell Odd Bjartveit (f. 1927), KrF
For sosialminister Bergfrid Fjose (KrF)

30.10.1972-15.10.1973
Robert Lillestølen (f. 1925), KrF
For sosialminister Bergfrid Fjose (KrF)

13.11.1972-31.08.1973

Departementet for handel og skipsfart

Kåre Gisvoll (f. 1930), V
For handel- og skipsfartsminister Hallvard Eika (V)

06.11.1972-29.06.1973
Alf-Inge Jansen (f. 1939), V
For handel- og skipsfartsminister Hallvard Eika (V)

16.07.1973-15.10.1973

Departementet for industri og håndverk

Carl Rogstad (f. 1930), V
For industri- og håndtverksminister Ola Skjåk Bræk (V)

30.10.1972-15.10.1973

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Viking Mestad (f. 1930), V
For forbruker- og administrasjonsminister Eva Lundegaard Kolstad (V)

01.11.1972-15.10.1973

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Oluf Arntsen (f. 1941), KrF
For kommunal- og arbeidsminister Johan Kristoffer Winther Skipnes (KrF)

30.10.1972-12.08.1973

Miljøverndepartementet

Ingvald Åsmund Godal (f. 1934), Sp
01.11.1972-15.10.1973