Statssekretærene i Per Bortens regjering (12.10.1965-16.03.1971)


(Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Odd Bye (f. 1916), Sp
For statsminister Per Borten (Sp)

29.10.1965-16.03.1971
Emil Kristian Vindsetmo (f. 1916), Uavh.
For statsminister Per Borten (Sp)

26.01.1966-16.03.1971
Ole Norvall Hoemsnes (f. 1927), H
Presse- og informasjonsråd

01.06.1970-16.03.1971

Utenriksdepartementet

Frithjof Halvdan Jacobsen (f. 1914), H
08.02.1966-22.05.1970
Kjell Colding (f. 1931), H
For utenriksminister Svenn Thorkild Stray (H)

13.06.1970-16.03.1971

Finans- og tolldepartementet

Magne Lerheim (f. 1929), V
For finansminister Ole Myrvoll (V)

14.02.1966-29.04.1967
Jon Ola Hauger Norbom (f. 1923), V
For finansminister Ole Myrvoll (V)

13.02.1967-15.10.1969
Leiv Magnus Vidvei (f. 1923), V
For finansminister Ole Myrvoll (V)

20.02.1970-16.03.1971

Forsvarsdepartementet

Arne Gunnar Lund (f. 1918), H
For forsvarsminister Otto Grieg Tidemand (H)

15.10.1965-30.09.1968
Thor Haakon Knudsen (f. 1927), H
26.01.1970-30.01.1971
Jahn Tore Odegard (f. 1940), H
For forsvarsminister Gunnar Fredrik Hellesen (H)

25.01.1971-16.03.1971

Justis- og politidepartementet

Jan Peder Syse (f. 1930), H
For justisminister Egil Endresen (H)

01.11.1970-16.03.1971

Kirke- og undervisningsdepartementet

Henrik Bargem (f. 1923), KrF
For kirke- og undervisningsminister Kjell Bondevik (KrF)

25.10.1965-14.10.1969
Arnfinn Sørensen (f. 1924), KrF
For kirke- og undervisningsminister Kjell Bondevik (KrF)

11.11.1969-16.03.1971

Landbruksdepartementet

Hans Kristian Seip (f. 1920), V
For landbruksminister Bjarne Lyngstad (V)

22.08.1966-29.06.1967
Johan Kleppe (f. 1928), V
For landbruksminister Bjarne Lyngstad (V)

01.01.1968-30.07.1969
Per E. Vale (f. 1926), V
08.12.1969-16.03.1971

Samferdselsdepartementet

Henrik Johan Lisæth (f. 1933), H
For samferdselsminister Håkon Kyllingmark (H)

13.11.1965-27.09.1966
Ola Thorleif Ruud (f. 1926), H
For samferdselsminister Håkon Kyllingmark (H)

15.11.1966-30.07.1969
Ola Thorleif Ruud (f. 1926), H
For samferdselsminister Håkon Kyllingmark (H)

29.10.1969-16.03.1971

Fiskeridepartementet

Ottar Fjærvoll (f. 1914), Sp
For fiskeriminister Oddmund Myklebust (Sp)

01.07.1966-30.05.1968
Knut Vartdal (f. 1940), Sp
15.06.1968-16.03.1971

Sosialdepartementet

Kåre Gulbrand Kristiansen (f. 1920), KrF
For sosialminister Egil Aarvik (KrF)

15.10.1965-30.12.1968
Per Høybråten (f. 1932), KrF
For sosialminister Egil Aarvik (KrF)

01.11.1968-16.03.1971

Departementet for handel og skipsfart

Kjell Hanssen (f. 1932), H
17.11.1969-16.03.1971

Departementet for industri og håndverk

Sigmund Kjos (f. 1931), H
For industri- og håndtverksminister Sverre Walter Rostoft (H)

25.10.1965-29.06.1970
Sverre Kongshavn (f. 1926), H
For industri- og håndtverksminister Sverre Walter Rostoft (H)

01.04.1970-16.03.1971

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Torstein Slungård (f. 1931), V
For kommunal- og arbeidsminister Helge Seip (V)

12.11.1965-18.08.1969
Torstein Slungård (f. 1931), V
04.10.1969-16.03.1971