Statssekretærene i Einar Gerhardsens fjerde regjering (25.09.1963-11.10.1965)


(Arbeiderpartiet)

Statssekretærer Virkeperiode

Statsministerens kontor

Kjell Gjøstein Aabrek (f. 1901)
Permittert fra 25.09.1965

25.09.1963-11.10.1965
Dagfin Juel (f. 1909)
For statsminister Einar Gerhardsen (Ap)

25.09.1963-11.10.1965
Olaf Solumsmoen (f. 1896)
For statsminister Einar Gerhardsen (Ap)

25.09.1963-11.10.1965

Utenriksdepartementet

Jens Mogens Boyesen (f. 1920)
For utenriksminister Halvard Lange (Ap)

15.01.1964-11.10.1965

Finans- og tolldepartementet

Per Dragland (f. 1924)
For finansminister Andreas Zeier Cappelen (Ap)

10.02.1964-11.10.1965

Kirke- og undervisningsdepartementet

Enevald Skadsem (f. 1919)
For kirke- og undervisningsminister Helge Sivertsen (Ap)

25.09.1963-23.01.1965
Tønnes Madsson Andenæs (f. 1923)
For kirke- og undervisningsminister Helge Sivertsen (Ap)

15.01.1965-11.10.1965

Landbruksdepartementet

Oskar Ingemann Øksnes (f. 1921)
For landbruksminister Leif Granli (Ap)

01.06.1964-11.10.1965

Samferdselsdepartementet

Erik Andreas Ribu (f. 1921)
For samferdselsminister Erik Himle (Ap)

01.02.1964-11.10.1965

Fiskeridepartementet

Trygve Hoem (f. 1924)
For fiskeriminister Magnus Kristoffersen Andersen (Ap)

01.02.1964-11.10.1965

Sosialdepartementet

Bjørn Skau (f. 1929)
For sosialminister Olav Gjærevoll (Ap)

25.09.1963-11.10.1965

Departementet for industri og håndverk

Reidar Alfred Melien (f. 1926)
27.09.1963-11.10.1965

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ingvald Johan Ulveseth (f. 1924)
For kommunal- og arbeidsminister Jens Haugland (Ap)

01.01.1964-30.07.1965
Brynjulv Sjetne (f. 1917)
For kommunal- og arbeidsminister Jens Haugland (Ap)

01.08.1965-11.10.1965