Biografier

Johan Christian Collett


Født: 22.07.1817
Død: 29.04.1895
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Tilforordnet statsråd Indredepartementet 12.08.1861 - 24.08.1861
Konstituert statsråd Revisjonsdepartementet 29.03.1884 - 02.04.1884