Biografier

Morten Bakke


Født: 1973
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Arbeids- og sosialdepartementet 20.12.2016 - 25.01.2019