Biografier

Dilek Ayhan


Født: 1979
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Nærings- og handelsdepartementet 16.10.2013 - 31.12.2013
Statssekretær Nærings- og fiskeridepartementet 01.01.2014 - 17.01.2018