Biografier

Georg August Thilesen


Født: 20.12.1837
Død: 20.12.1917
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Indredepartementet 29.12.1888 - 12.07.1889
Statsråd Indredepartementet 17.02.1898 - 31.03.1899
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.04.1899 - 30.04.1900
Statsråd Finans- og tolldepartementet 01.05.1900 - 05.11.1900