Biografier

Adolf Indrebø


Født: 07.02.1884
Død: 05.12.1942
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 20.03.1935 - 12.11.1936
Statsråd Forsvarsdepartementet 15.11.1935 - 19.12.1935

Personalia:

Født 07.02.1884, Hafstad i Førde.
Sønn av furer Oliver Larsen Indrebø (1853-1887) og Anna Øvrebø (1858-1934).

Utdanning og yrke:

Student - Hambros skole, Bergen (1905)
Boligstudiereiser - England, Frankrike, Belgia, Holland (1920)

Vpl. offiser (1906)
Lærer - Storhove landbruksskole (1907-1909) (vinterhalvårene)
Assistent - Det kommunale leiegårdskontor, Oslo (1909-1913)
Ligningsassistent - Oslo (1913-1915)
Premierløytnant (1914)
Ligningsfullmektig - Oslo (1915-1918)
Sekretær - Renholdsverket, Oslo (1918-1923)
Kontorsjef - Renholdsverket, Oslo (1923-1925)
Adm. direktør - Renholdsverket, Oslo (1925-1932)
Generaldirektør - Oslo lysverker (1932-1935)
Generaldirektør - Oslo lysverker (1936-1940)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Oslo bystyre
1919-22 medlem Oslo bystyre
1919-22 medlem Oslo formannskap
1922-25 medlem Oslo bystyre
1922-25 medlem Oslo formannskap
1925-28 medlem Oslo bystyre
1925-28 medlem Oslo formannskap
1928-31 medlem Oslo bystyre
1928-31 medlem Oslo formannskap
1928-31 ordfører Oslo bystyre
1931-34 medlem Oslo bystyre
1931-34 medlem Oslo formannskap

Offentlige verv:

Styremedlem - Oslo Folkerestauranter
Styremedlem - Det Norske Luftfartselskap
Medlem - Statens spare- og forenklingskomite av 1922 (1922)
Varamann - Norges Banks direksjon (1930-1935)
Medlem - Den pengetekniske komite av 1932 (1932)
Medlem - Boligplankt. (1939)

Verv i partier:

Formann - Arbeiderpartiets by- og herredslag

Verv i organisasjoner:

Formann - Den sosialdemokratiske studenterforening
Nestformann - Bondeungdomslaget