Biografier

Paul Ernst Wilhelm Hartmann


Født: 12.10.1878
Død: 05.12.1974
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konsultativ statsråd uten portefølje 19.09.1941 - 27.11.1941
Fungerende statsråd Finans- og tolldepartementet 28.11.1941 - 01.02.1942
Konsultativ statsråd uten portefølje 02.02.1942 - 19.03.1942
Statsråd Finans- og tolldepartementet 20.03.1942 - 24.06.1945
Fungerende statsråd Landbruksdepartementet 14.05.1945 - 30.05.1945

Personalia:

Født 12.10.1878, Kongsberg.
Sønn av stadslæge Carl Christian Andreas Hartmann (1852-1915) og Marie Sophie Sylow Thorne (1851-1939).

Utdanning og yrke:

Student - Kristiania katedralskole (1896)
Cand.jur. (1901)
Student - Paris (1905-1905)

Sakførerfullmektig - Elverum (1902)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Søndre Østerdalen (1903-1904)
Kst. sorenskriver - Søndre Østerdalen (1904-1905)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Aker (jan.-feb.) (1906-1906)
Journalist - Aftenposten (mars-april) (1906-1906)
Sekretær - Kirkedepartementet (1906-1909)
Fullmektig - Kristiania fattigvesen (1909-1913)
Sekretær - Kristiania skolestyre (1913-1915)
Formannskapssekretær (1915-1922)
Rådmann - Oslo (1923-1926)
Økonomidirektør - A.s.Vinmonopolet (1926-1928)
Borgermester (fra 1. jan. 1939 finansrådmann) - Oslo (1928-1941)
Finansrådmann - Oslo (1945-1948)

Offentlige verv:

Medlem - Statens skipsbyggingskommisjon av 1947 (1947)
Medlem - Granskingskommisjonen om nasjonalhjelpen av 1948 (1948)

Verv i organisasjoner:

Viseordfører - Representantskapet for Norske Fortuna

Andre administrative verv:

Styremedlem - A.s Vinmonopolet (1945)