Biografier

Christian Krohg


Født: 15.01.1777
Død: 10.11.1828
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Søndre Throndhjems Amt Tidl. Statsraad
1821-23 1. representant Søndre Trondhjems Amt Tidl. statsraad
1824-26 1. representant Søndre Throndhjems Amt Tidl. statsraad
1827-29 1. representant Søndre Throndhjems Amt Tidl. statsraad
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd uten portefølje 18.11.1814 - 31.01.1815
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.02.1815 - 31.07.1816
Statsråd 5. departement for finans, handels og tollfaget 31.07.1816 - 29.09.1816
Statsråd 4. departement for indre anliggender, kameralvesenet og økonomien 01.08.1816 - 29.09.1816
Statsråd 1. departement for kirkesakene og undervisningsvesenet 01.09.1816 - 30.09.1816
Statsråd 3. departement for politisaker 01.05.1817 - 30.09.1817
Statsråd 2. departement for justissaker 01.10.1817 - 28.02.1818
Statsråd 1. departement for kirkesakene og undervisningsvesenet 01.10.1817 - 31.10.1817
Statsråd 3. departement for politisaker 01.01.1818 - 28.02.1818
Statsråd uten portefølje 28.02.1818 - 09.10.1818
Statsråd uten portefølje 01.03.1818 - 30.09.1818