Jens Stoltenbergs andre regjering andre del (21.10.2009-15.10.2013)


(Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg (1959-), Ap
17.10.2005-15.10.2013

Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (1960-), Ap
17.10.2005-21.09.2012
Utenriksminister Espen Barth Eide (1964-), Ap
21.09.2012-15.10.2013
Miljø- og utviklingsminister Erik Gudbrand Solheim (1955-), SV
18.10.2007-23.03.2012
Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås (1972-), SV
23.03.2012-15.10.2013

Finansdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen (1950-), Ap
21.10.2009-15.10.2013

Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Grete Faremo (1955-), Ap
21.10.2009-11.11.2011
Forsvarsminister Espen Barth Eide (1964-), Ap
11.11.2011-21.09.2012
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (1949-), Ap
21.09.2012-15.10.2013

Justis- og politidepartementet

Justisminister Knut Storberget (1964-), Ap
Permisjon 01.01.2011-31.03.2011

17.10.2005-11.11.2011
Justisminister Grete Faremo (1955-), Ap
11.11.2011-15.10.2013
Konstituert justisminister Grete Faremo (1955-), Ap
01.01.2011-31.03.2011

Kunnskapsdepartementet

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (tidl. Houg) (1942-), SV
18.10.2007-23.03.2012
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (1960-), SV
21.10.2009-15.10.2013

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (1955-), Sp
20.06.2008-18.06.2012
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (1978-), Sp
18.06.2012-15.10.2013

Samferdselsdepartementet

Samferdselsmininster Magnhild Meltveit Kleppa (1948-), Sp
21.10.2009-18.06.2012
Samferdselsmininster Marit Arnstad (1962-), Sp
18.06.2012-15.10.2013

Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (1963-), Ap
21.10.2009-15.10.2013

Olje- og energidepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (1968-), Sp
20.06.2008-04.03.2011
Olje- og energiminister Ola Borten Moe (1976-), Sp
04.03.2011-15.10.2013

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (1949-), Ap
21.10.2009-21.09.2012
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (1960-), Ap
21.09.2012-15.10.2013

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Bjørlo Lysbakken (1977-), SV
21.10.2009-31.12.2009

Arbeidsdepartementet

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (1960-), Ap
01.01.2010-21.09.2012
Arbeidsminister Anniken Scharning Huitfeldt (1969-), Ap
21.09.2012-15.10.2013

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Bjørlo Lysbakken (1977-), SV
Permisjon 29.11.2010-20.03.2011

01.01.2010-05.03.2012
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (1976-), SV
23.03.2012-15.10.2013
Konstituert Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland (tidl. Houg) (1942-), SV
29.11.2010-20.03.2011
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Kristin Halvorsen (1960-), SV
Fungerende statsråd etter Lysbakkens avgang 05.03.2012.

05.03.2012-23.03.2012

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og kirkeminister Rigmor Aasrud (1960-), Ap
21.10.2009-31.12.2009

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (1960-), Ap
01.01.2010-15.10.2013

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (1958-), Sp
21.10.2009-15.10.2013

Kulturdepartementet

Kulturminister Anniken Scharning Huitfeldt (1969-), Ap
01.01.2010-21.09.2012
Kulturminister Hadia Tajik (1983-), Ap
21.09.2012-15.10.2013

Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Gudbrand Solheim (1955-), SV
18.10.2007-23.03.2012
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (1971-), SV
23.03.2012-15.10.2013

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsminister Trond Giske (1966-), Ap
21.10.2009-15.10.2013

Kultur- og kirkedepartementet

Kulturminister Anniken Scharning Huitfeldt (1969-), Ap
21.10.2009-31.12.2009

Statsråd uten portefølje

Stabssjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (1959-), Ap
21.10.2009-15.10.2013