Jens Stoltenbergs andre regjering første del (17.10.2005-20.10.2009)


(Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Statsminister Jens Stoltenberg (1959-), Ap
17.10.2005-15.10.2013

Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (1960-), Ap
17.10.2005-21.09.2012
Utviklingsminister Erik Gudbrand Solheim (1955-), SV
17.10.2005-17.10.2007
Miljø- og utviklingsminister Erik Gudbrand Solheim (1955-), SV
18.10.2007-23.03.2012

Finansdepartementet

Kristin Halvorsen (1960-), SV
17.10.2005-20.10.2009

Forsvarsdepartementet

Anne-Grete Strøm-Erichsen (1949-), Ap
17.10.2005-20.10.2009

Justis- og politidepartementet

Justisminister Knut Storberget (1964-), Ap
Permisjon 01.01.2011-31.03.2011

17.10.2005-11.11.2011

Kunnskapsdepartementet

Øystein Kåre Djupedal (1960-), SV
17.10.2005-17.10.2007
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (tidl. Houg) (1942-), SV
18.10.2007-23.03.2012
Bård Vegar Solhjell (1971-), SV
18.10.2007-20.10.2009

Landbruks- og matdepartementet

Terje Riis-Johansen (1968-), Sp
17.10.2005-19.06.2008
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (1955-), Sp
20.06.2008-18.06.2012

Samferdselsdepartementet

Liv Signe Navarsete (1958-), Sp
17.10.2005-20.10.2009

Fiskeri- og kystdepartementet

Helga Pedersen (1973-), Ap
17.10.2005-20.10.2009

Olje- og energidepartementet

Odd Roger Enoksen (1954-), Sp
17.10.2005-20.09.2007
Åslaug Marie Haga (1959-), Sp
21.09.2007-19.06.2008
Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (1968-), Sp
20.06.2008-04.03.2011

Helse- og omsorgsdepartementet

Sylvia Kristin Brustad (1966-), Ap
17.10.2005-19.06.2008
Bjarne Håkon Hanssen (1962-), Ap
20.06.2008-20.10.2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bjarne Håkon Hanssen (1962-), Ap
17.10.2005-19.06.2008
Dag Terje Andersen (1957-), Ap
20.06.2008-20.10.2009

Barne- og likestillingsdepartementet

Karita Bekkemellem (tidl. Orheim) (1965-), Ap
17.10.2005-17.10.2007
Manuela Ramin-Osmundsen (1963-), Ap
Sjef også for Seksjon for anti-diskrimineringsarbeid i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

18.10.2007-14.02.2008
Fungerende statsråd Trond Giske (1966-), Ap
15.02.2008-28.02.2008
Anniken Scharning Huitfeldt (1969-), Ap
29.02.2008-20.10.2009

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Heidi Grande Røys (1967-), SV
17.10.2005-20.10.2009

Kommunal- og regionaldepartementet

Åslaug Marie Haga (1959-), Sp
17.10.2005-20.09.2007
Magnhild Meltveit Kleppa (1948-), Sp
21.09.2007-20.10.2009

Miljøverndepartementet

Helen Bjørnøy (1954-), SV
17.10.2005-17.10.2007
Miljø- og utviklingsminister Erik Gudbrand Solheim (1955-), SV
18.10.2007-23.03.2012

Nærings- og handelsdepartementet

Odd Eriksen (1955-), Ap
17.10.2005-28.09.2006
Dag Terje Andersen (1957-), Ap
29.09.2006-19.06.2008
Sylvia Kristin Brustad (1966-), Ap
20.06.2008-20.10.2009

Kultur- og kirkedepartementet

Trond Giske (1966-), Ap
17.10.2005-20.10.2009