Kjell Magne Bondeviks andre regjering (19.10.2001-16.10.2005)


(Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Kjell Magne Bondevik (1947-), KrF
19.10.2001-16.10.2005

Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jan Petersen (1946-), H
19.10.2001-16.10.2005
Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (1963-), KrF
19.10.2001-16.10.2005

Finansdepartementet

Per-Kristian Foss (1950-), H
19.10.2001-16.10.2005

Forsvarsdepartementet

Kristin M. Krohn Devold (1961-), H
19.10.2001-16.10.2005

Justis- og politidepartementet

Odd Einar Dørum (1943-), V
19.10.2001-16.10.2005

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Kristin Clemet (1957-), H
19.10.2001-31.12.2001

Utdannings- og forskningsdepartementet

Kristin Clemet (1957-), H
01.01.2002-16.10.2005

Landbruks- og matdepartementet

Lars Sponheim (1957-), V
19.10.2001-16.10.2005

Samferdselsdepartementet

Torild Skogsholm (1959-), V
19.10.2001-16.10.2005

Fiskeri- og kystdepartementet

Svein Harald Ludvigsen (1946-), H
19.10.2001-16.10.2005

Olje- og energidepartementet

Einar Steensnæs (1942-), KrF
19.10.2001-17.06.2004
Thorhild Widvey (1956-), H
18.06.2004-16.10.2005

Sosial- og helsedepartementet

Sosialminister Ingjerd Schou (1955-), H
19.10.2001-31.12.2001
Helseminister Dagfinn Høybråten (1957-), KrF
19.10.2001-31.12.2001

Sosialdepartementet

Ingjerd Schou (1955-), H
01.01.2002-17.06.2004
Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (1957-), KrF
18.06.2004-30.09.2004

Helsedepartementet

Dagfinn Høybråten (1957-), KrF
01.01.2002-17.06.2004
Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen (1955-), H
18.06.2004-30.09.2004

Helse- og omsorgsdepartementet

Ansgar Gabrielsen (1955-), H
01.10.2004-16.10.2005

Arbeids- og sosialdepartementet

Dagfinn Høybråten (1957-), KrF
01.10.2004-16.10.2005

Barne- og familiedepartementet

Laila Dåvøy (1948-), KrF
19.10.2001-16.10.2005

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Victor Danielsen Norman (1946-), H
19.10.2001-07.03.2004
Morten Andreas Meyer (1959-), H
08.03.2004-17.06.2004
Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer (1959-), H
18.06.2004-30.09.2004

Kommunal- og regionaldepartementet

Erna Solberg (1961-), H
19.10.2001-16.10.2005

Miljøverndepartementet

Børge Brende (1965-), H
19.10.2001-17.06.2004
Knut Arild Hareide (1972-), KrF
18.06.2004-16.10.2005

Moderniseringsdepartementet

Morten Andreas Meyer (1959-), H
01.10.2004-16.10.2005

Nærings- og handelsdepartementet

Ansgar Gabrielsen (1955-), H
19.10.2001-17.06.2004
Børge Brende (1965-), H
18.06.2004-16.10.2005

Kultur- og kirkedepartementet

Valgerd Svarstad Haugland (1956-), KrF
01.01.2002-16.10.2005

Kulturdepartementet

Valgerd Svarstad Haugland (1956-), KrF
19.10.2001-31.12.2001