Kjell Magne Bondeviks første regjering (17.10.1997-16.03.2000)


(Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Kjell Magne Bondevik (1947-), KrF
Permittert 31.08.1998 - 23.09.1998.

17.10.1997-16.03.2000
Fungerende statsminister Anne Enger Lahnstein (1949-), Sp
31.08.1998-23.09.1998

Utenriksdepartementet

Utenriksminister Knut Vollebæk (1946-), KrF
17.10.1997-16.03.2000
Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (1963-), KrF
17.10.1997-16.03.2000

Finansdepartementet

Gudmund Restad (1937-), Sp
17.10.1997-16.03.2000

Forsvarsdepartementet

Dag Jostein Fjærvoll (1947-), KrF
17.10.1997-14.03.1999
Eldbjørg Løwer (1943-), V
15.03.1999-16.03.2000

Justis- og politidepartementet

Aud-Inger Aure (1942-), KrF
Permittert 21.01.1999 - 14.03.1999.

17.10.1997-14.03.1999
Odd Einar Dørum (1943-), V
15.03.1999-16.03.2000
Fungerende statsråd Dagfinn Høybråten (1957-), KrF
18.02.1999-14.03.1999

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Jon Lilletun (1945-2006), KrF
17.10.1997-16.03.2000

Landbruksdepartementet

Kåre Erling Gjønnes (1942-), KrF
17.10.1997-16.03.2000

Samferdselsdepartementet

Odd Einar Dørum (1943-), V
17.10.1997-14.03.1999
Dag Jostein Fjærvoll (1947-), KrF
15.03.1999-16.03.2000

Fiskeridepartementet

Peter Jon Angelsen (1935-), Sp
17.10.1997-20.01.2000
Lars Peder Brekk (1955-), Sp
21.01.2000-16.03.2000

Olje- og energidepartementet

Marit Arnstad (1962-), Sp
Permittert 26.03.1999 - 26.08.1999.

17.10.1997-16.03.2000
Fungerende statsråd Anne Enger Lahnstein (1949-), Sp
26.03.1999-26.08.1999

Sosial- og helsedepartementet

Sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa (1948-), Sp
17.10.1997-16.03.2000
Helseminister Dagfinn Høybråten (1957-), KrF
17.10.1997-16.03.2000

Barne- og familiedepartementet

Valgerd Svarstad Haugland (1956-), KrF
17.10.1997-16.03.2000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Eldbjørg Løwer (1943-), V
17.10.1997-14.03.1999
Laila Dåvøy (1948-), KrF
15.03.1999-16.03.2000

Kommunal- og regionaldepartementet

Gerda Ragnhild Queseth Haarstad (1939-2017), Sp
17.10.1997-15.03.1999
Odd Roger Enoksen (1954-), Sp
16.03.1999-16.03.2000

Miljøverndepartementet

Guro Fjellanger (1964-2019), V
17.10.1997-16.03.2000

Nærings- og handelsdepartementet

Lars Sponheim (1957-), V
17.10.1997-16.03.2000

Kulturdepartementet

Anne Enger Lahnstein (1949-), Sp
17.10.1997-07.10.1999
Åslaug Marie Haga (1959-), Sp
08.10.1999-16.03.2000