Thorbjørn Jaglands regjering (25.10.1996-16.10.1997)


(Arbeiderpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Thorbjørn Jagland (1950-)
25.10.1996-16.10.1997

Utenriksdepartementet

Utenriksminister Bjørn Tore Godal (1945-)
25.10.1996-16.10.1997
Bistandsminister Kari Nordheim-Larsen (1948-)
25.10.1996-16.10.1997

Finans- og tolldepartementet

Jens Stoltenberg (1959-)
25.10.1996-16.10.1997

Forsvarsdepartementet

Jørgen Hårek Kosmo (1947-2017)
25.10.1996-16.10.1997

Justis- og politidepartementet

Anne Holt (1958-)
Permittert fra 10.01.1997.

25.10.1996-03.02.1997
Jørgen Hårek Kosmo (1947-2017)
10.01.1997-03.02.1997
Gerd Liv Valla (1948-)
04.02.1997-16.10.1997

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Reidar Jørgen Sandal (1949-)
25.10.1996-16.10.1997

Landbruksdepartementet

Dag Terje Andersen (1957-)
25.10.1996-16.10.1997

Samferdselsdepartementet

Sissel Rønbeck (1950-)
25.10.1996-16.10.1997

Fiskeridepartementet

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (1959-)
25.10.1996-16.10.1997

Nærings- og energidepartementet

Olje- og energiminister Grete Faremo (1955-)
25.10.1996-17.12.1996
Næringsminister Grete Knudsen (1940-)
25.10.1996-31.12.1996
Olje- og energiminister Ranveig Hjørdis Frøiland (1945-2020)
18.12.1996-31.12.1996

Olje- og energidepartementet

Ranveig Hjørdis Frøiland (1945-2020)
01.01.1997-16.10.1997

Sosial- og helsedepartementet

Helseminister Gudmund Hernes (1941-)
25.10.1996-16.10.1997
Sosialminister Hill-Marta Solberg (1951-)
25.10.1996-16.10.1997

Barne- og familiedepartementet

Grete Anni Berget (1954-2017)
Permittert 24.12.1993 - 05.04.1994.

15.11.1991-24.11.1996
Sylvia Kristin Brustad (1966-)
25.10.1996-16.10.1997

Administrasjonsdepartementet

Sylvia Kristin Brustad (1966-)
25.10.1996-14.11.1996
Terje Rød-Larsen (1947-)
15.11.1996-28.11.1996
Bendik Rugaas (1942-)
29.11.1996-31.12.1996

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Kjell Olav Opseth (1936-2017)
25.10.1996-16.10.1997

Miljøverndepartementet

Thorbjørn Berntsen (1935-)
25.10.1996-16.10.1997

Nærings- og handelsdepartementet

Grete Knudsen (1940-)
01.01.1997-16.10.1997

Plan- og utredningsavdelingen/Planleggingssekretariatet

Terje Rød-Larsen (1947-)
25.10.1996-28.11.1996

Planleggings- og samordningsdepartementet

Bendik Rugaas (1942-)
01.01.1997-16.10.1997

Kulturdepartementet

Turid Birkeland (1962-2015)
25.10.1996-16.10.1997