Gro Harlem Brundtlands tredje regjering (03.11.1990-24.10.1996)


(Arbeiderpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Gro Harlem Brundtland (1939-)
03.11.1990-24.10.1996

Utenriksdepartementet

Utenriksminister Thorvald Stoltenberg (1931-2018)
03.11.1990-01.04.1993
Utenriksminister Johan Jørgen Holst (1937-1994)
I embetet til sin død 13.01.1994.

02.04.1993-12.01.1994
Utenriksminister Bjørn Tore Godal (1945-)
24.01.1994-24.10.1996
Handels- og skipsfartsminister Eldrid Nordbø (1942-)
03.11.1990-14.11.1991
Bistandsminister Grete Faremo (1955-)
03.11.1990-03.09.1992
Handels- og skipsfartsminister Bjørn Tore Godal (1945-)
15.11.1991-23.01.1994
Bistandsminister Kari Nordheim-Larsen (1948-)
04.09.1992-24.10.1996
Handelsminister Grete Knudsen (1940-)
24.01.1994-24.10.1996

Finans- og tolldepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen (1950-)
03.11.1990-24.10.1996

Forsvarsdepartementet

Johan Jørgen Holst (1937-1994)
03.11.1990-01.04.1993
Jørgen Hårek Kosmo (1947-2017)
02.04.1993-24.10.1996

Justis- og politidepartementet

Kari Gjesteby (1947-)
03.11.1990-03.09.1992
Grete Faremo (1955-)
04.09.1992-24.10.1996

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Gudmund Hernes (1941-)
01.01.1991-21.12.1995
Reidar Jørgen Sandal (1949-)
22.12.1995-24.10.1996

Utdannings- og forskningsdepartementet

Gudmund Hernes (1941-)
03.11.1990-30.12.1990

Landbruksdepartementet

Gunhild Elise Øyangen (1947-)
03.11.1990-24.10.1996

Samferdselsdepartementet

Kjell Olav Opseth (1936-2017)
03.11.1990-24.10.1996

Fiskeridepartementet

Oddrunn Kristine Helene Pettersen (1937-2002)
03.11.1990-03.09.1992
Jan Henry T. Olsen (1956-2018)
04.09.1992-24.10.1996

Olje- og energidepartementet

Finn Kristensen (1936-)
03.11.1990-30.12.1992

Nærings- og energidepartementet

Finn Kristensen (1936-)
01.01.1993-06.10.1993
Jens Stoltenberg (1959-)
07.10.1993-24.10.1996

Sosial- og helsedepartementet

Helseminister Werner Christie (1949-)
04.09.1992-21.12.1995
Sosialminister Grete Knudsen (1940-)
04.09.1992-23.01.1994
Sosialminister Hill-Marta Solberg (1951-)
24.01.1994-24.10.1996
Helseminister Gudmund Hernes (1941-)
22.12.1995-24.10.1996

Sosialdepartementet

Sosialminister Tove Veierød (1940-)
03.11.1990-03.09.1992

Barne- og familiedepartementet

Matz Sandman (1948-)
03.11.1990-14.11.1991
Grete Anni Berget (1954-2017)
Permittert 24.12.1993 - 05.04.1994.

15.11.1991-24.11.1996
Kari Nordheim-Larsen (1948-)
24.12.1993-04.04.1994

Administrasjonsdepartementet

Oddny Aleksandersen (1942-)
04.09.1992-06.10.1993
Nils Olav Totland (1935-)
07.10.1993-24.10.1996

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand Gerhardsen (1946-)
03.11.1990-03.09.1992

Kirke- og kulturdepartementet

Åse Kleveland (1949-)
03.11.1990-30.12.1990

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Gunnar Berge (1940-)
04.09.1992-24.10.1996

Kommunaldepartementet

Kommunalminister Kjell Borgen (1939-1996)
03.11.1990-03.09.1992

Miljøverndepartementet

Thorbjørn Berntsen (1935-)
03.11.1990-24.10.1996

Næringsdepartementet

Ole Knapp (1931-2015)
03.11.1990-03.09.1992
Finn Kristensen (1936-)
04.09.1992-30.12.1992

Kulturdepartementet

Åse Kleveland (1949-)
01.01.1991-24.10.1996