Jan P. Syses regjering (16.10.1989-02.11.1990)


(Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Jan Peder Syse (1930-1997), H
16.10.1989-02.11.1990

Utenriksdepartementet

Utenriksminister Kjell Magne Bondevik (1947-), KrF
16.10.1989-02.11.1990
Handels- og skipsfartsminister Karin Cecilie Kullmann Five (1951-2017), H
16.10.1989-02.11.1990
Bistandsminister Tom Vraalsen (1936-), Sp
01.01.1990-02.11.1990

Finans- og tolldepartementet

Arne Skauge (1948-), H
16.10.1989-02.11.1990

Forsvarsdepartementet

Per Ditlev-Simonsen (1932-), H
16.10.1989-02.11.1990

Justis- og politidepartementet

Else Bugge Fougner (1944-), H
16.10.1989-02.11.1990

Kirke- og undervisningsdepartementet

Einar Steensnæs (1942-), KrF
16.10.1989-30.12.1989

Utdannings- og forskningsdepartementet

Einar Steensnæs (1942-), KrF
01.01.1990-02.11.1990

Kultur- og vitenskapsdepartementet

Erna Eleonore Bjartveit (1924-2002), KrF
16.10.1989-31.12.1989

Landbruksdepartementet

Anne Vik (1933-), Sp
16.10.1989-02.11.1990

Samferdselsdepartementet

Lars Gunnar Lie (1938-), KrF
16.10.1989-02.11.1990

Fiskeridepartementet

Svein Magnus Munkejord (1948-), H
16.10.1989-02.11.1990

Olje- og energidepartementet

Eivind Kristofer Reiten (1953-), Sp
16.10.1989-02.11.1990

Sosialdepartementet

Wenche Frogn Sellæg (1937-), H
16.10.1989-02.11.1990

Familie- og forbrukerdepartementet

Solveig Helene Sollie (1939-), KrF
01.01.1990-02.11.1990

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kristin Clemet (1957-), H
01.01.1990-02.11.1990

Departementet for utviklingshjelp

Tom Vraalsen (1936-), Sp
16.10.1989-30.12.1989

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Solveig Helene Sollie (1939-), KrF
16.10.1989-31.12.1989
Administrasjonsminister Kristin Clemet (1957-), H
02.11.1989-31.12.1989

Kirke- og kulturdepartementet

Erna Eleonore Bjartveit (1924-2002), KrF
01.01.1990-02.11.1990

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Arbeidsminister Kristin Clemet (1957-), H
02.11.1989-31.12.1989

Kommunaldepartementet

Kommunalminister Johan Jakob Jakobsen (1937-2018), Sp
16.10.1989-02.11.1990

Miljøverndepartementet

Kristin Hille Valla (1944-), Sp
16.10.1989-02.11.1990

Næringsdepartementet

Petter Johan Thomassen (1941-2003), H
16.10.1989-02.11.1990