Gro Harlem Brundtlands andre regjering (09.05.1986-15.10.1989)


(Arbeiderpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Gro Harlem Brundtland (1939-)
09.05.1986-15.10.1989

Utenriksdepartementet

Utenriksminister Knut Olav Frydenlund (1927-1987)
I embetet til sin død 26.02.1987.

09.05.1986-25.02.1987
Utenriksminister Thorvald Stoltenberg (1931-2018)
09.03.1987-15.10.1989
Handelsminister Kurt Mosbakk (1934-)
01.01.1988-12.06.1988
Handelsminister Jan Balstad (1937-)
13.06.1988-15.10.1989

Finans- og tolldepartementet

Gunnar Berge (1940-)
09.05.1986-15.10.1989

Forsvarsdepartementet

Johan Jørgen Holst (1937-1994)
09.05.1986-15.10.1989

Justis- og politidepartementet

Helen Marie Bøsterud (1940-)
09.05.1986-15.10.1989

Kirke- og undervisningsdepartementet

Brit Kirsti Kolle Grøndahl (1943-)
09.05.1986-12.06.1988
Mary Synnøve Kvidal (1943-)
13.06.1988-15.10.1989

Kultur- og vitenskapsdepartementet

Hallvard Bakke (1943-)
09.05.1986-15.10.1989

Landbruksdepartementet

Gunhild Elise Øyangen (1947-)
09.05.1986-15.10.1989

Samferdselsdepartementet

Kjell Borgen (1939-1996)
09.05.1986-12.06.1988
William Halvor Engseth (1933-)
13.06.1988-15.10.1989

Fiskeridepartementet

Bjarne Andreas Mørk Eidem (1936-)
09.05.1986-09.10.1989
Fungerende statsråd Gunhild Elise Øyangen (1947-)
10.10.1989-15.10.1989

Olje- og energidepartementet

Arne Øien (1928-1998)
09.05.1986-15.10.1989

Sosialdepartementet

Tove Strand Gerhardsen (1946-)
09.05.1986-15.10.1989

Departementet for handel og skipsfart

Kurt Mosbakk (1934-)
09.05.1986-31.12.1987

Departementet for utviklingshjelp

Gunvor «Vesla» Vetlesen (1930-)
09.05.1986-12.06.1988
Brit Kirsti Kolle Grøndahl (1943-)
13.06.1988-15.10.1989

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Anne-Lise Bakken (1952-)
09.05.1986-12.06.1988
Einfrid Daghild Halvorsen (1937-)
13.06.1988-27.04.1989
Oddrunn Kristine Helene Pettersen (1937-2002)
28.04.1989-15.10.1989

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Leif Haraldseth (1929-2019)
09.05.1986-19.02.1987
William Halvor Engseth (1933-)
20.02.1987-12.06.1988
Kjell Borgen (1939-1996)
13.06.1988-15.10.1989

Miljøverndepartementet

Sissel Rønbeck (1950-)
09.05.1986-15.10.1989

Næringsdepartementet

Finn Kristensen (1936-)
09.05.1986-15.10.1989