Kåre Willochs andre regjering (08.06.1983-08.05.1986)


(Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Kåre Isaachsen Willoch (1928-), H
08.06.1983-08.05.1986

Utenriksdepartementet

Svenn Thorkild Stray (1922-2012), H
08.06.1983-08.05.1986

Finans- og tolldepartementet

Rolf Presthus (1936-1988), H
08.06.1983-24.04.1986
Arne Skauge (1948-), H
25.04.1986-08.05.1986

Forsvarsdepartementet

Anders Christian Sjaastad (1942-), H
08.06.1983-24.04.1986
Rolf Presthus (1936-1988), H
25.04.1986-08.05.1986

Justis- og politidepartementet

Mona Scobie Røkke (1940-2013), H
08.06.1983-03.10.1985
Wenche Frogn Sellæg (1937-), H
04.10.1985-08.05.1986

Kirke- og undervisningsdepartementet

Kjell Magne Bondevik (1947-), KrF
08.06.1983-08.05.1986

Kultur- og vitenskapsdepartementet

Lars Roar Langslet (1936-2016), H
08.06.1983-08.05.1986

Landbruksdepartementet

Finn T. Isaksen (1924-1987), Sp
08.06.1983-03.10.1985
Svein Sundsbø (1943-), Sp
04.10.1985-08.05.1986

Samferdselsdepartementet

Johan Jakob Jakobsen (1937-2018), Sp
08.06.1983-08.05.1986

Fiskeridepartementet

Thor Listau (1938-2014), H
08.06.1983-03.10.1985
Eivind Kristofer Reiten (1953-), Sp
04.10.1985-08.05.1986

Olje- og energidepartementet

Kåre Gulbrand Kristiansen (1920-2005), KrF
08.06.1983-08.05.1986

Sosialdepartementet

Leif Arne Heløe (1932-), H
08.06.1983-08.05.1986

Departementet for handel og skipsfart

Asbjørn Haugstvedt (1926-2008), KrF
08.06.1983-08.05.1986

Departementet for utviklingshjelp

Reidun Brusletten (1936-), KrF
01.01.1984-08.05.1986

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Astrid Gjertsen (1928-), H
08.06.1983-17.04.1986
Astrid Nøklebye Heiberg (1936-2020), H
18.04.1986-08.05.1986

Industridepartementet

Jens-Halvard Bratz (1920-2005), H
08.06.1983-15.09.1983
Jan Peder Syse (1930-1997), H
16.09.1983-03.10.1985
Petter Johan Thomassen (1941-2003), H
04.10.1985-08.05.1986

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Arne Rettedal (1926-2001), H
08.06.1983-08.05.1986

Miljøverndepartementet

Rakel Surlien (1944-), Sp
08.06.1983-08.05.1986

Sekretariatet for utviklingshjelpen

Reidun Brusletten (1936-), KrF
17.06.1983-31.12.1983