Gro Harlem Brundtlands første regjering (04.02.1981-13.10.1981)


(Arbeiderpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Gro Harlem Brundtland (1939-)
04.02.1981-13.10.1981

Utenriksdepartementet

Knut Olav Frydenlund (1927-1987)
04.02.1981-13.10.1981

Finans- og tolldepartementet

Ulf Sand (1938-2014)
04.02.1981-13.10.1981

Forsvarsdepartementet

Thorvald Stoltenberg (1931-2018)
04.02.1981-13.10.1981

Justis- og politidepartementet

Bjørn Skau (1929-2013)
04.02.1981-13.10.1981

Kirke- og undervisningsdepartementet

Einar Førde (1943-2004)
04.02.1981-13.10.1981

Landbruksdepartementet

Oskar Ingemann Øksnes (1921-1999)
04.02.1981-13.10.1981

Samferdselsdepartementet

Ronald Joseph Bye (1937-2018)
04.02.1981-13.10.1981

Fiskeridepartementet

Eivind Albin Andreas Bolle (1923-2012)
04.02.1981-13.10.1981

Olje- og energidepartementet

Arvid Helmer Johanson (1929-2013)
04.02.1981-13.10.1981

Sosialdepartementet

Arne Nilsen (1924-2020)
04.02.1981-13.10.1981

Departementet for handel og skipsfart

Kari Gjesteby (1947-)
04.02.1981-13.10.1981

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Sissel Rønbeck (1950-)
04.02.1981-13.10.1981

Industridepartementet

Finn Kristensen (1936-)
04.02.1981-13.10.1981

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Harriet Andreassen (1925-1997)
04.02.1981-13.10.1981

Miljøverndepartementet

Rolf Arthur Hansen (1920-2006)
04.02.1981-13.10.1981

Planleggingssekretariatet

Per Kleppe (1923-)
04.02.1981-13.10.1981