Kåre Willochs første regjering (14.10.1981-07.06.1983)


(Høyre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Kåre Isaachsen Willoch (1928-)
14.10.1981-07.06.1983

Utenriksdepartementet

Svenn Thorkild Stray (1922-2012)
14.10.1981-07.06.1983

Finans- og tolldepartementet

Rolf Presthus (1936-1988)
14.10.1981-07.06.1983

Forsvarsdepartementet

Anders Christian Sjaastad (1942-)
14.10.1981-07.06.1983

Justis- og politidepartementet

Mona Scobie Røkke (1940-2013)
14.10.1981-07.06.1983

Kirke- og undervisningsdepartementet

Tore Austad (1935-)
14.10.1981-07.06.1983
Lars Roar Langslet (1936-2016)
14.10.1981-31.12.1981

Kultur- og vitenskapsdepartementet

Lars Roar Langslet (1936-2016)
01.01.1982-07.06.1983

Landbruksdepartementet

Johan Christen Løken (1944-2017)
14.10.1981-07.06.1983

Samferdselsdepartementet

Inger Koppernæs (1928-1990)
14.10.1981-07.06.1983

Fiskeridepartementet

Thor Listau (1938-2014)
14.10.1981-07.06.1983

Olje- og energidepartementet

Vidkunn Hveding (1921-2001)
14.10.1981-07.06.1983

Sosialdepartementet

Leif Arne Heløe (1932-)
14.10.1981-07.06.1983

Departementet for handel og skipsfart

Arne Skauge (1948-)
14.10.1981-07.06.1983

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Astrid Gjertsen (1928-)
14.10.1981-07.06.1983

Industridepartementet

Jens-Halvard Bratz (1920-2005)
14.10.1981-07.06.1983

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Arne Rettedal (1926-2001)
14.10.1981-07.06.1983

Miljøverndepartementet

Wenche Frogn Sellæg (1937-)
14.10.1981-07.06.1983