Odvar Nordlis regjering (15.01.1976-03.02.1981)


(Arbeiderpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Odvar Nordli (1927-2018)
15.01.1976-03.02.1981

Utenriksdepartementet

Knut Olav Frydenlund (1927-1987)
15.01.1976-03.02.1981

Finans- og tolldepartementet

Per Kleppe (1923-)
15.01.1976-07.10.1979
Ulf Sand (1938-2014)
08.10.1979-03.02.1981

Forsvarsdepartementet

Rolf Arthur Hansen (1920-2006)
15.01.1976-07.10.1979
Thorvald Stoltenberg (1931-2018)
08.10.1979-03.02.1981

Justis- og politidepartementet

Inger Louise Valle (1921-2006)
15.01.1976-07.10.1979
Andreas Zeier Cappelen (1915-2008)
08.10.1979-02.10.1980
Oddvar Berrefjord (1918-1999)
03.10.1980-03.02.1981

Kirke- og undervisningsdepartementet

Kjølv Egeland (1918-1999)
15.01.1976-07.10.1979
Einar Førde (1943-2004)
08.10.1979-03.02.1981

Landbruksdepartementet

Oskar Ingemann Øksnes (1921-1999)
15.01.1976-03.02.1981

Samferdselsdepartementet

Ragnar Karl Viktor Christiansen (1922-2019)
15.01.1976-10.01.1978
Asbjørn Reidar Jordahl (1932-)
11.01.1978-07.10.1979
Ronald Joseph Bye (1937-2018)
08.10.1979-03.02.1981

Fiskeridepartementet

Eivind Albin Andreas Bolle (1923-2012)
15.01.1976-03.02.1981

Olje- og energidepartementet

Bjartmar Alv Gjerde (1931-2009)
11.01.1978-02.10.1980
Arvid Helmer Johanson (1929-2013)
03.10.1980-03.02.1981

Sosialdepartementet

Ruth Anlaug Ryste (1932-)
15.01.1976-07.10.1979
Arne Nilsen (1924-2020)
08.10.1979-03.02.1981

Departementet for handel og skipsfart

Hallvard Bakke (1943-)
15.01.1976-07.10.1979
Reiulf Steen (1933-2014)
08.10.1979-03.02.1981

Departementet for industri og håndverk

Bjartmar Alv Gjerde (1931-2009)
15.01.1976-10.01.1978

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Annemarie Lorentzen (1921-2008)
15.01.1976-10.01.1978
Kirsten Emilie Myklevoll (1928-1996)
11.01.1978-07.10.1979
Sissel Rønbeck (1950-)
08.10.1979-03.02.1981

Industridepartementet

Olav Haukvik (1928-1992)
11.01.1978-07.10.1979
Lars Mauritz Skytøen (1929-2016)
08.10.1979-03.02.1981

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Leif Jørgen Aune (1925-2019)
15.01.1976-10.01.1978
Arne Nilsen (1924-2020)
11.01.1978-07.10.1979
Inger Louise Valle (1921-2006)
08.10.1979-02.10.1980
Harriet Andreassen (1925-1997)
03.10.1980-03.02.1981

Miljøverndepartementet

Gro Harlem Brundtland (1939-)
15.01.1976-07.10.1979
Rolf Arthur Hansen (1920-2006)
08.10.1979-03.02.1981

Planleggingssekretariatet

Per Kleppe (1923-)
01.01.1980-03.02.1981

Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker

Jens Evensen (1917-2004)
15.01.1976-30.12.1978