Trygve Brattelis andre regjering (16.10.1973-14.01.1976)


(Arbeiderpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Trygve Martin Bratteli (1910-1984)
16.10.1973-14.01.1976

Utenriksdepartementet

Knut Olav Frydenlund (1927-1987)
16.10.1973-14.01.1976

Finans- og tolldepartementet

Per Kleppe (1923-)
16.10.1973-14.01.1976

Forsvarsdepartementet

Alv Jakob Fostervoll (1932-2015)
16.10.1973-14.01.1976

Justis- og politidepartementet

Inger Louise Valle (1921-2006)
16.10.1973-14.01.1976

Kirke- og undervisningsdepartementet

Bjartmar Alv Gjerde (1931-2009)
16.10.1973-14.01.1976

Landbruksdepartementet

Thorstein Treholt (1911-1993)
16.10.1973-14.01.1976

Samferdselsdepartementet

Annemarie Lorentzen (1921-2008)
16.10.1973-14.01.1976

Fiskeridepartementet

Eivind Albin Andreas Bolle (1923-2012)
16.10.1973-14.01.1976

Sosialdepartementet

Sonja Aase Ludvigsen (1928-1974)
Permittert 16.04.1974. I embetet til sin død 12.07.1974.

16.10.1973-11.07.1974
Tor Johan Halvorsen (1930-1987)
06.09.1974-14.01.1976
Fungerende statsråd Tor Johan Halvorsen (1930-1987)
16.04.1974-05.09.1974

Departementet for handel og skipsfart

Jens Evensen (1917-2004)
16.10.1973-26.09.1974
Einar Magnussen (1931-2004)
27.09.1974-14.01.1976

Departementet for industri og håndverk

Ingvald Johan Ulveseth (1924-2008)
16.10.1973-14.01.1976

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Odd Georg Sagør (1918-1993)
16.10.1973-14.01.1976

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Leif Jørgen Aune (1925-2019)
16.10.1973-14.01.1976

Miljøverndepartementet

Tor Johan Halvorsen (1930-1987)
16.10.1973-05.09.1974
Gro Harlem Brundtland (1939-)
06.09.1974-14.01.1976

Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker

Jens Evensen (1917-2004)
27.09.1974-14.01.1976