Lars Korvalds regjering (18.10.1972-15.10.1973)


(Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Lars Korvald (1916-2006), KrF
18.10.1972-15.10.1973

Utenriksdepartementet

Dagfinn Vårvik (1924-2018), Sp
18.10.1972-15.10.1973

Finans- og tolldepartementet

Jon Ola Hauger Norbom (1923-2020), V
18.10.1972-15.10.1973

Forsvarsdepartementet

Johan Kleppe (1928-), V
18.10.1972-15.10.1973

Justis- og politidepartementet

Petter Mørch Koren (1910-2004), KrF
18.10.1972-15.10.1973

Kirke- og undervisningsdepartementet

Anton Skulberg (1921-2012), Sp
18.10.1972-15.10.1973

Landbruksdepartementet

Einar Hole Moxnes (1921-2006), Sp
18.10.1972-15.10.1973

Samferdselsdepartementet

John Austrheim (1912-1995), Sp
18.10.1972-15.10.1973

Fiskeridepartementet

Trygve Jens Asbjørn Olsen (1921-1979), Sp
18.10.1972-15.10.1973

Sosialdepartementet

Bergfrid Fjose (1915-2004), KrF
18.10.1972-15.10.1973

Departementet for handel og skipsfart

Hallvard Eika (1920-1989), V
18.10.1972-15.10.1973

Departementet for industri og håndverk

Ola Skjåk Bræk (1912-1999), V
18.10.1972-15.10.1973

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Eva Lundegaard Kolstad (1918-1999), V
18.10.1972-15.10.1973

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Johan Kristoffer Winther Skipnes (1909-2005), KrF
18.10.1972-15.10.1973

Miljøverndepartementet

Trygve Haugeland (1914-1998), Sp
18.10.1972-04.03.1973
Helga Gitmark (1929-2008), Sp
05.03.1973-15.10.1973