Trygve Brattelis første regjering (17.03.1971-17.10.1972)


(Arbeiderpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Trygve Martin Bratteli (1910-1984)
17.03.1971-17.10.1972

Utenriksdepartementet

Andreas Zeier Cappelen (1915-2008)
17.03.1971-17.10.1972

Finans- og tolldepartementet

Ragnar Karl Viktor Christiansen (1922-2019)
17.03.1971-17.10.1972

Forsvarsdepartementet

Alv Jakob Fostervoll (1932-2015)
17.03.1971-17.10.1972

Justis- og politidepartementet

Oddvar Berrefjord (1918-1999)
17.03.1971-17.10.1972

Kirke- og undervisningsdepartementet

Bjartmar Alv Gjerde (1931-2009)
17.03.1971-17.10.1972

Landbruksdepartementet

Thorstein Treholt (1911-1993)
17.03.1971-17.10.1972

Samferdselsdepartementet

Reiulf Steen (1933-2014)
17.03.1971-17.10.1972

Fiskeridepartementet

Knut Hoem (1924-1987)
17.03.1971-23.01.1972
Magnus Kristoffersen Andersen (1916-1994)
24.01.1972-17.10.1972

Sosialdepartementet

Odd Højdahl (1921-1994)
17.03.1971-17.10.1972

Departementet for familie- og forbrukersaker

Inger Louise Valle (1921-2006)
17.03.1971-07.05.1972

Departementet for handel og skipsfart

Per Kleppe (1923-)
17.03.1971-17.10.1972

Departementet for industri og håndverk

Finn Lied (1916-2014)
Permittert 24.09.1971 - 04.11.1971.

17.03.1971-17.10.1972
Konstituert statsråd Per Kleppe (1923-)
24.09.1971-03.11.1971

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Inger Louise Valle (1921-2006)
08.05.1972-17.10.1972

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Odvar Nordli (1927-2018)
17.03.1971-17.10.1972

Lønns- og prisdepartementet

Olav Gjærevoll (1916-1994)
17.03.1971-07.05.1972

Miljøverndepartementet

Olav Gjærevoll (1916-1994)
08.05.1972-17.10.1972