Per Bortens regjering (12.10.1965-16.03.1971)


(Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Per Borten (1913-2005), Sp
12.10.1965-16.03.1971

Utenriksdepartementet

John Daniel Lyng (1905-1978), H
12.10.1965-21.05.1970
Svenn Thorkild Stray (1922-2012), H
22.05.1970-16.03.1971

Finans- og tolldepartementet

Ole Myrvoll (1911-1988), V
12.10.1965-16.03.1971

Forsvarsdepartementet

Otto Grieg Tidemand (1921-2006), H
12.10.1965-04.06.1970
Gunnar Fredrik Hellesen (1913-2005), H
05.06.1970-16.03.1971

Justis- og politidepartementet

Elisabeth Schweigaard Selmer (1923-2009), H
12.10.1965-02.10.1970
Egil Endresen (1920-1992), H
03.10.1970-16.03.1971

Kirke- og undervisningsdepartementet

Kjell Bondevik (1901-1983), KrF
12.10.1965-16.03.1971

Landbruksdepartementet

Bjarne Lyngstad (1901-1971), V
12.10.1965-20.08.1970
Hallvard Eika (1920-1989), V
21.08.1970-16.03.1971

Samferdselsdepartementet

Håkon Kyllingmark (1915-2003), H
12.10.1965-16.03.1971

Fiskeridepartementet

Oddmund Myklebust (1915-1972), Sp
Permittert fra 22.03.1968.

12.10.1965-07.11.1968
Einar Hole Moxnes (1921-2006), Sp
08.11.1968-16.03.1971
Konstituert statsråd Einar Hole Moxnes (1921-2006), Sp
22.03.1968-07.11.1968

Sosialdepartementet

Egil Aarvik (1912-1990), KrF
12.10.1965-16.03.1971

Departementet for familie- og forbrukersaker

Elsa Rigmor Skjerven (1919-2005), KrF
12.10.1965-16.03.1971

Departementet for handel og skipsfart

Kåre Isaachsen Willoch (1928-), H
12.10.1965-04.06.1970
Otto Grieg Tidemand (1921-2006), H
05.06.1970-16.03.1971

Departementet for industri og håndverk

Sverre Walter Rostoft (1912-2001), H
12.10.1965-16.03.1971

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Helge Lunde Seip (1919-2004), V
12.10.1965-28.08.1970
Helge Rognlien (1920-2001), V
29.08.1970-16.03.1971

Lønns- og prisdepartementet

Dagfinn Vårvik (1924-2018), Sp
12.10.1965-16.03.1971