John Lyngs regjering (28.08.1963-24.09.1963)


(Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

John Daniel Lyng (1905-1978), H
28.08.1963-24.09.1963

Utenriksdepartementet

Erling Wikborg (1894-1992), KrF
28.08.1963-24.09.1963

Finans- og tolldepartementet

Dagfinn Vårvik (1924-2018), Sp
28.08.1963-24.09.1963

Forsvarsdepartementet

Håkon Kyllingmark (1915-2003), H
28.08.1963-24.09.1963

Justis- og politidepartementet

Petter Mørch Koren (1910-2004), KrF
28.08.1963-24.09.1963

Kirke- og undervisningsdepartementet

Olaf Erling Kortner (1920-1998), V
28.08.1963-24.09.1963

Landbruksdepartementet

Hans Borgen (1908-1983), Sp
28.08.1963-24.09.1963

Samferdselsdepartementet

Lars Leiro (1914-2005), Sp
28.08.1963-24.09.1963

Fiskeridepartementet

Onar Selmer Onarheim (1910-1988), H
28.08.1963-24.09.1963

Sosialdepartementet

Kjell Bondevik (1901-1983), KrF
28.08.1963-24.09.1963

Departementet for familie- og forbrukersaker

Karen Grønn-Hagen (1903-1982), Sp
28.08.1963-24.09.1963

Departementet for handel og skipsfart

Kåre Isaachsen Willoch (1928-), H
28.08.1963-24.09.1963

Departementet for industri og håndverk

Kaare Meland (1915-2002), H
28.08.1963-24.09.1963

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Bjarne Lyngstad (1901-1971), V
28.08.1963-24.09.1963

Lønns- og prisdepartementet

Ole Myrvoll (1911-1988), V
28.08.1963-24.09.1963