Einar Gerhardsens tredje regjering (22.01.1955-27.08.1963)


(Arbeiderpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Einar Henry Gerhardsen (1897-1987)
22.01.1955-27.08.1963

Utenriksdepartementet

Halvard Manthey Lange (1902-1970)
Permittert 23.08.1957 - 15.10.1957, og permittert medio desember 1960 - 27.02.1961.

22.01.1955-27.08.1963
Fungerende utenriksminister Arne Skaug (1906-1974)
23.08.1957-14.10.1957

Finans- og tolldepartementet

Mons Lid (1896-1967)
22.01.1955-27.12.1956
Trygve Martin Bratteli (1910-1984)
28.12.1956-22.04.1960
Petter Jakob Bjerve (1913-2004)
23.04.1960-03.02.1963
Andreas Zeier Cappelen (1915-2008)
04.02.1963-27.08.1963
Konstituert statsråd Trygve Martin Bratteli (1910-1984)
05.01.1962-18.02.1962

Forsvarsdepartementet

Nils Kristoffer Handal (1906-1992)
22.01.1955-17.02.1961
Gudmund Harlem (1917-1988)
18.02.1961-27.08.1963

Justis- og politidepartementet

Jens Christian Hauge (1915-2006)
22.01.1955-31.10.1955
Jens Haugland (1910-1991)
01.11.1955-27.08.1963

Kirke- og undervisningsdepartementet

Birger Martin Bergersen (1891-1977)
22.01.1955-22.04.1960
Helge Sivertsen (1913-1986)
23.04.1960-27.08.1963

Landbruksdepartementet

Olav Meisdalshagen (1903-1959)
22.01.1955-13.05.1956
Harald Johan Løbak (1904-1985)
14.05.1956-22.04.1960
Einar Joakim Wøhni (1920-1987)
23.04.1960-27.08.1963

Samferdselsdepartementet

Kolbjørn Sigurd Verner Varmann (1904-1980)
22.01.1955-22.04.1960
Trygve Martin Bratteli (1910-1984)
23.04.1960-27.08.1963

Fiskeridepartementet

Nils Kristian Lysø (1905-1977)
22.01.1955-27.08.1963

Sosialdepartementet

Rakel Seweriin (1906-1995)
22.01.1955-30.07.1955
Gudmund Harlem (1917-1988)
01.08.1955-17.02.1961
Olav Bruvik (1913-1962)
I embetet til sin død 30.12.1962.

18.02.1961-29.12.1962
Aase Ingerid Nathalie Bjerkholt (1915-2012)
30.12.1962-03.02.1963
Olav Gjærevoll (1916-1994)
04.02.1963-27.08.1963

Departementet for familie- og forbrukersaker

Aase Ingerid Nathalie Bjerkholt (1915-2012)
21.12.1956-27.08.1963

Departementet for handel og skipsfart

Arne Skaug (1906-1974)
Permittert 05.08.1961 - 19.08.1961.

22.01.1955-12.01.1962
Oscar Christian Gundersen (1908-1991)
13.01.1962-27.08.1963

Departementet for industri og håndverk

Gustav Adolf Sjaastad (1902-1964)
22.01.1955-08.04.1959
Kjell Holler (1925-2000)
09.04.1959-03.07.1963
Trygve Halvdan Lie (1896-1968)
04.07.1963-27.08.1963

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Johan Ulrik Olsen (1885-1963)
22.01.1955-31.08.1958
Andreas Zeier Cappelen (1915-2008)
01.09.1958-03.02.1963
Oskar Skogly (1908-1988)
04.02.1963-27.08.1963

Lønns- og prisdepartementet

Gunnar Bråthen (1896-1980)
01.08.1955-08.04.1959
Gunnar Bøe (1917-1989)
09.04.1959-31.08.1962
Karl Trasti (1917-1976)
01.09.1962-27.08.1963

Statsråd uten portefølje

Konsultativ statsråd Aase Ingerid Nathalie Bjerkholt (1915-2012)
Konsulterte i familie- og forbrukersaker på tvers av departementene.

01.08.1955-20.12.1956