Einar Gerhardsens første regjering (25.06.1945-04.11.1945)


(Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre, Bondepartiet, Norges Kommunistiske Parti og Hjemmefronten)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Einar Henry Gerhardsen (1897-1987), Ap
25.06.1945-04.11.1945

Utenriksdepartementet

Trygve Halvdan Lie (1896-1968), Ap
25.06.1945-04.11.1945

Finans- og tolldepartementet

Gunnar Jahn (1883-1971), Uavh.
Representerte Hjemmefronten.

25.06.1945-04.11.1945

Forsvarsdepartementet

Oscar Fredrik Torp (1893-1958), Ap
25.06.1945-04.11.1945

Justis- og politidepartementet

Johan Cappelen (1889-1947), H
25.06.1945-04.11.1945

Kirke- og undervisningsdepartementet

Kaare Fostervold (1891-1981), Ap
25.06.1945-04.11.1945
Konsultativ statsråd Conrad Bonnevie-Svendsen (1898-1983), Uavh.
Konsulterte i kirkespørsmålene. Representerte Hjemmefronten.

25.06.1945-04.11.1945

Landbruksdepartementet

Einar Frogner (1893-1955), Bp
25.06.1945-04.11.1945

Sosialdepartementet

Sven Oftedal (1905-1948), Ap
25.06.1945-04.11.1945
Konsultativ statsråd Kirsten Hansteen (1903-1974), NKP
25.06.1945-04.11.1945

Arbeidsdepartementet

Johan Strand Johansen (1903-1970), NKP
25.06.1945-04.11.1945

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Lars Samuel Myhrer Evensen (1896-1969), Ap
25.06.1945-04.11.1945

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

Egil Offenberg (1899-1975), H
25.06.1945-04.11.1945
Konsultativ statsråd Hans Julius Gabrielsen (1891-1965), V
25.06.1945-04.11.1945

Skipsfartsdepartementet

Tor Vangen Skjønsberg (1903-1993), Uavh.
Representerte Hjemmefronten.

25.06.1945-04.11.1945