Einar Gerhardsens andre regjering (05.11.1945-18.11.1951)


(Arbeiderpartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerens kontor

Einar Henry Gerhardsen (1897-1987)
05.11.1945-18.11.1951

Utenriksdepartementet

Trygve Halvdan Lie (1896-1968)
05.11.1945-01.02.1946
Halvard Manthey Lange (1902-1970)
02.02.1946-18.11.1951

Finans- og tolldepartementet

Erik Brofoss (1908-1979)
05.11.1945-05.12.1947
Olav Meisdalshagen (1903-1959)
06.12.1947-18.11.1951

Forsvarsdepartementet

Jens Christian Hauge (1915-2006)
05.11.1945-18.11.1951

Justis- og politidepartementet

Oscar Christian Gundersen (1908-1991)
05.11.1945-18.11.1951

Kirke- og undervisningsdepartementet

Kaare Fostervold (1891-1981)
05.11.1945-27.06.1948
Lars Magnus Moen (1885-1964)
28.06.1948-18.11.1951

Landbruksdepartementet

Kristian Fjeld (1887-1976)
Permittert 06.12.1947 - 06.03.1948.

05.11.1945-18.11.1951
Konstituert statsråd Olav Berntsen Oksvik (1887-1958)
06.12.1947-05.03.1948

Samferdselsdepartementet

Nils Langhelle (1907-1967)
22.02.1946-18.11.1951

Fiskeridepartementet

Reidar Carlsen (1908-1987)
01.07.1946-18.11.1951

Sosialdepartementet

Sven Oftedal (1905-1948)
Permittert 18.05.1948. I embetet til sin død 23.06.1948.

05.11.1945-22.06.1948
Aaslaug Aasland (1890-1962)
20.12.1948-18.11.1951
Konstituert statsråd Aaslaug Aasland (1890-1962)
18.05.1948-19.12.1948
Konsultativ statsråd Aaslaug Aasland (1890-1962)
05.11.1945-17.05.1948

Arbeidsdepartementet

Nils Langhelle (1907-1967)
05.11.1945-21.02.1946

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Konsultativ statsråd Reidar Carlsen (1908-1987)
Konsulterte i fiskerisakene.

05.11.1945-30.06.1946

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet

Oscar Fredrik Torp (1893-1958)
05.11.1945-05.01.1948
Nils Hønsvald (1899-1971)
06.01.1948-29.06.1950
Konsultativ statsråd Peder Ragnar Holt (1899-1963)
05.11.1945-29.06.1948

Handelsdepartementet

Erik Brofoss (1908-1979)
06.12.1947-18.11.1951

Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet

Lars Samuel Myhrer Evensen (1896-1969)
05.11.1945-18.11.1951
Konstituert statsråd Arne Gulbrand Drogseth (1893-1973)
29.06.1951-10.11.1951

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Johan Ulrik Olsen (1885-1963)
20.12.1948-18.11.1951

Statsråd uten portefølje

Nils Hønsvald (1899-1971)
30.06.1950-13.09.1950