Jens Hundseids regjering (14.03.1932-02.03.1933)


(Bondepartiet)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Jens Falentinsen Hundseid (1883-1965)
14.03.1932-02.03.1933

Utenriksdepartementet

Birger Braadland (1879-1966)
14.03.1932-02.03.1933

Finans- og tolldepartementet

Jon Sundby (1883-1972)
14.03.1932-02.03.1933

Forsvarsdepartementet

Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn Quisling (1887-1945)
14.03.1932-02.03.1933

Justis- og politidepartementet

Asbjørn Lindboe (1889-1967)
14.03.1932-02.03.1933

Kirke- og undervisningsdepartementet

Nils Trædal (1879-1948)
14.03.1932-02.03.1933

Landbruksdepartementet

Jens Falentinsen Hundseid (1883-1965)
14.03.1932-02.03.1933

Sosialdepartementet

Jakob Nilsson Vik (1882-1960)
14.03.1932-02.03.1933

Arbeidsdepartementet

Rasmus Olsen Langeland (1873-1954)
14.03.1932-02.03.1933

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Ivar Larsen Kirkeby-Garstad (1877-1951)
14.03.1932-02.03.1933